Nina Van Den Broecke Verschenen op 11/07/2016

In het nieuws

Pasta heeft de reputatie een dikmaker te zijn. Wil je vermageren dan kan je pasta maar beter van je menu schrappen. Of toch niet? Dat is althans wat Italiaanse onderzoekers denken.

Factcheck

De studie kon niet aantonen dat pasta als onderdeel van een gezonde voeding enig effect heeft, negatief of positief, op het lichaamsgewicht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een recent verschenen studie gingen de onderzoekers na er een verband bestaat tussen het eten van pasta en overgewicht. Hiervoor analyseerden ze de gegevens van 23.366 deelnemers afkomstig van 2 studies: de Moli-Sani en de INHES-studie (1). Om te weten te komen wat de deelnemers aten, werd ofwel een voedselfrequentievragenlijst gebruikt ofwel werd telefonisch gevraagd wat de dag voordien gegeten werd. Ook de andere gegevens zoals het gewicht en de lengte dienden de deelnemers van de INHES-studie zelf door te geven. In de Moli-Sani studie werden deze gegevens gemeten door de onderzoekers. Daarnaast werd navraag gedaan naar leefstijlfactoren zoals beweging om uit te sluiten dat deze een invloed zouden hebben op de resultaten.

De statistische verwerking van de gegevens gebeurde voor de twee studies afzonderlijk maar de conclusie was voor beide dezelfde: het eten van pasta heeft een positief effect op het lichaamsgewicht en de buikomtrek. Deelnemers die meer pasta aten, hadden minder kans op overgewicht.

Bron

(1) Pounis, G., Di Castelnuovo, A., Costanzo, S., Persichillo, M., Bonaccio, M., Bonanni, A., & Iacoviello, L. (2016). Pasta Consumption is Negatively Associated with Obesity Markers: an Analysis of Moli-sani and INHES Studies. The FASEB Journal, 30(1 Supplement), lb308-lb308.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De manier waarop de gegevens verzameld werden maakt het moeilijk om juiste conclusies te trekken. Zo zijn de methodes, gebruikt om de voedselinname te meten, minder geschikt om juist in te schatten hoeveel pasta precies gegeten werd. Ook het telefonisch bevragen van deelnemers vermindert de betrouwbaarheid van de resultaten.

Bovendien was het verschil in pastaconsumptie tussen de deelnemers met een gezond gewicht en overgewicht heel klein. En met dit type onderzoek kan je niet nagaan of het eten van pasta goed is voor de lijn. Evenmin blijkt uit dit onderzoek dat het eten van pasta je dik maakt. Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat er geen verband is tussen de inname van pasta en de body mass index (BMI) (2).

Het gebruik van pasta wordt best bekeken binnen de totale voeding. De deelnemers die meer pasta consumeerden, aten over het algemeen gezonder. Dit kan ook het positieve effect op het gewicht verklaren. Dit onderzoek bevestigt wel de aanbeveling van de actieve voedingsdriehoek (3), namelijk dat volkoren pasta zijn plaats verdient in een gezond voedingspatroon.

Conclusie

De studie kon niet aantonen dat pasta als onderdeel van een gezonde voeding enig effect heeft, negatief of positief, op het lichaamsgewicht.

Referenties
  • Shay, C. M., Van Horn, L., Stamler, J., Dyer, A. R., Brown, I. J., Chan, Q., & Elliott, P. (2012). Food and nutrient intakes and their associations with lower BMI in middle-aged US adults: the International Study of Macro-/Micronutrients and Blood Pressure (INTERMAP). The American journal of clinical nutrition, ajcn-025056.
  • http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/actieve-voedingsdriehoek/graanproducten-en-aardappelen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief