Marleen Finoulst Verschenen op 26/02/2015

In het nieuws

Als kinderen met hoog risico op allergie al heel jong pindaproducten krijgen, ontwikkelen ze geen allergie, blijkt uit nieuw onderzoek.

Factcheck

Wanneer kleine kindjes met een aanleg voor voedselallergieën onder medisch toezicht regelmatig koekjes met lage dosissen pinda-eiwit krijgen, ontwikkelen ze minder vaak een pinda-allergie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Allergie voor pindanoten is de gevaarlijkste van alle voedselallergieën. Wie allergisch is, kan bij contact met pinda zelfs in shock gaan. Daarom hebben mensen met een gekende pinda-allergie adrenalinespuitjes bij de hand om zichzelf toe te dienen in geval van nood. Tussen één en drie op honderd kinderen heeft een pinda-allergie. Om te vermijden dat kindjes met een allergische aard (vb. kindjes met fel eczeem) een pinda-allergie ontwikkelen, wordt gewoonlijk aangeraden om hen geen pindaproducten te geven tot de leeftijd van 5 jaar.

Onderzoekers uit Londen vroegen zich af of dit wel het juiste advies is. In hun onderzoek wilden ze het omgekeerde nagaan, namelijk of het aanbieden van pinda vanaf zeer jonge leeftijd het afweersysteem kan doen wennen, zodat geen allergie ontstaat. Ze selecteerden meer dan 600 kindjes tussen 4 en 11 maanden met een allergische aard: ze hadden ernstig eczeem en/of een allergie voor eieren. Alle kindjes werden via een huidpriktest getest op pinda-allergie. Diegenen die fel reageerden op pinda, werden uit de studie geweerd. De kindjes die slechts lichtjes reageerden en de groep die geen reactie vertoonde op pinda bleven in de studie. Tot de leeftijd van 5 jaar kregen ze ofwel 6 gram pinda per week, ofwel geen pinda. De onderzoekers hielden nauw contact met alle ouders en testten de kindjes regelmatig op pinda-allergie. Beduidend meer kindjes die tijdens de onderzoeksperiode nooit pinda hadden gekregen, ontwikkelden een pinda-allergie in vergelijking met de kindjes die in hun eerste levensjaren wel lage dosissen pinda hadden gegeten. Dat gold zowel voor de kindjes die bij de start van de studie lichtjes gereageerd hadden als voor de groep die helemaal geen reactie had vertoond op pinda. De onderzoekers besloten dat het risico op een pinda-allergie op 5 jarige leeftijd vermindert bij kindjes met een allergische aanleg, wanneer je zeer jong blootstelt aan lage dosissen pinda-eiwitten.

Bron

(1) Du Toit G, et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. New England Journal of Medicine. Published online February 23 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een goed uitgevoerde studie bij kindjes met een aanleg voor voedselallergie. De resultaten zijn significant, wat betekent dat aanbieden van lage doses pinda-proteïnen, bv. via koekjes op basis van pindaboter, het risico op een echte allergie vermindert.

Het gaat om het vermijden van allergie en niet om het behandelen ervan. De onderzoekers sloten kindjes met een sterke pinda-allergie vooraf uit, om geen ernstige allergische reacties uit te lokken tijdens het onderzoek. Omwille van de potentiële ernst van pinda-allergie wordt het ten stelligste afgeraden om te gaan experimenteren zonder dokterstoezicht.

Conclusie

Wanneer kleine kindjes met een aanleg voor voedselallergieën onder medisch toezicht regelmatig koekjes met lage dosissen pinda-eiwit krijgen, ontwikkelen ze minder vaak een pinda-allergie.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/peanut-butter-for-non-allergic-babies-may-help-reduce-later-allergies.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief