Nina Van Den Broecke Verschenen op 12/05/2017

In het nieuws

Met de examens in aantocht kunnen we maar beter etherische olie van rozemarijn aanschaffen. Studeren in een kamer met aroma van rozemarijn zou de schoolprestaties positief beïnvloeden, lezen we in een krant.

Factcheck

Om te besluiten dat rozemarijnaroma ons geheugen een boost geeft, is het nog te vroeg. Rozemarijn inslaan voor een beter schoolrapport, heeft dus geen zin. Maar, proberen kan geen kwaad, voor wie van de geur houdt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Northumbria in het VK hebben in een kleinschalige studie het effect van rozemarijnaroma op het werkgeheugen onderzocht. De resultaten werden nog niet gepubliceerd maar wel al gepresenteerd op het congres van Britse psychologen (1).

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 40 lagere schoolkinderen tussen 10 en 11 jaar die willekeurig ingedeeld werden in 2 groepen. Elke groep bestond uit 11 jongens en 9 meisjes. Beide groepen voerden vijf gestandaardiseerde proeven uit waarbij verschillende componenten van het werkgeheugen getest werden. De ene groep deed dat in een kamer met rozemarijnaroma. De andere groep in een kamer waarbij enkel water verstoven werd. Na verwerking van de resultaten bleek dat de kinderen die de proeven hadden afgelegd in de kamer met rozemarijnaroma op 3 van de 5 tests significant beter scoorden. Op de twee andere tests haalden ze ook een iets betere score maar de verschillen waren niet significant. De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan rozemarijnaroma een positief effect heeft op het werkgeheugen.

Bron

(1)https://www.bps.org.uk/system/files/user-files/Annual%20Conference%202017/AC2017%20ABSTRACT%20BOOK_web.pdf

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Volgens de onderzoekers zijn de positieve effecten te wijten aan 1,8-cineool, het actieve bestanddeel in rozemarijn. Het zou ter hoogte van de longen opgenomen worden en langs de bloedhersenbarrière de hersenenen bereiken. Daar zou het de afbraak van acetylcholine verhinderen. Acetylcholine is een boodschapperstof die een rol speelt bij de werking van het geheugen. Deze hypothese is mooi maar dient natuurlijk bewezen te worden. Een enkele recente studie toont een verband aan tussen de concentratie 1,8-cineool en intellectuele prestaties. Maar ook hier ging het om een kleinschalige studie met slechts 20 proefpersonen (2).

Alhoewel de resultaten van de studie bij de lagere schoolkinderen op het eerste zicht positief zijn en bovenstaande resultaten lijken te bevestigen, kunnen toch een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Het gaat om een kleine groep en bij de proefopzet werd enkel rekening gehouden met de leeftijd en het geslacht. Voor de rest werden de kinderen willekeurig verdeeld over de 2 groepen. Het is dus mogelijk dat meer kinderen met een beter werkgeheugen toevallig in de aromagroep terecht gekomen zijn. Ook scoorden de kinderen uit de aromagroep op slechts 3 van de 5 proeven significant beter. Overigens gaat het om een éénmalige blootstelling. Op basis van deze gegevens kunnen we moeilijk stellen dat de rozemarijnaroma een positief effect heeft op het geheugen.

Conclusie

Om te besluiten dat rozemarijnaroma ons geheugen een boost geeft, is het nog te vroeg. Rozemarijn inslaan voor een beter schoolrapport, heeft dus geen zin. Maar, proberen kan geen kwaad, voor wie van de geur houdt.

Referenties

(2)Moss, M., & Oliver, L. (2012). Plasma 1, 8-cineole correlates with cognitive performance following exposure to rosemary essential oil aroma. Therapeutic advances in psychopharmacology, 2(3), 103-113.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief