Marleen Finoulst Verschenen op 10/02/2015

In het nieuws

Vrouwen met diabetes type 1 zouden dubbel zoveel risico lopen op een vroegtijdige dood in vergelijking met mannen met diabetes type 1. Dat stellen Australische onderzoekers.

Factcheck

Dit onderzoek toont dat vrouwen met diabetes type 1 meer risico lopen op vroegtijdig overlijden en op hartziekten in vergelijking met mannen met dezelfde ziekte. Meer onderzoek is nodig om dit verschil te kunnen verklaren.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De onderzoekers bundelden 26 studies die samen gegevens includeerden van 214.114 mensen en informatie verschaften over de sterfte bij mannen en vrouwen met diabetes type 1 in vergelijking met vergelijkbare groepen zonder diabetes. Het gaat om een goed uitgevoerde overzichtsstudie (1).

De resultaten tonen dat vrouwen met type 1 diabetes 5,8 keer meer risico lopen op vroegtijdig overlijden in vergelijking met vrouwen zonder diabetes. Mannen met type 1 diabetes lopen 3,8 keer meer risico in vergelijking met mannen zonder. Vrouwen met type 1 diabetes lopen daardoor relatief meer risico op vroegtijdig overlijden dan mannen met type 1 diabetes. In vergelijking met de mannelijke diabeten kregen de vrouwen in deze overzichtsstudie 2,5 keer vaker af te rekenen met een hartziekte, 1,37 keer vaker met een beroerte en stierven ze 1,44 keer vaker door fataal nierfalen en 1,86 keer vaker aan de gevolgen van een hartziekte. Vrouwen met type 1 diabetes lopen niet meer risico op kanker.

Alles samen lopen vrouwen met type 1 diabetes ruwweg 40 procent meer risico op vroegtijdig overlijden door alle oorzaken en dubbel zoveel meer risico op fatale en niet-fatale hartaandoeningen in vergelijking met mannen met dezelfde ziekte.

Bron

(1) Huxley RR, Peters SAE, Mishra GD, Woodward M. Risk of all-cause mortality and vascular events in women versus men with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. The Lancet – Diabetes and Endocrinology. Published online February 5 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit is een kwalitatief goed uitgevoerde studie, maar de onderzoekers hebben geen verklaring voor dit man-vrouwverschil. Het is bekend dat een goed gecontroleerde diabetes niet moet leiden tot vroegtijdige sterfte. Betekent dit dat vrouwen hun ziekte minder goed opvolgen of is de suikerspiegel moeilijker controleerbaar als gevolg van hormonale schommelingen? Dat is niet bekend.

Overigens zegt de studie niet dat vrouwen met type 1 diabetes minder lang leven dan mannen met dezelfde conditie. Vrouwen hebben namelijk een langere levensverwachting, en dat compenseert. Best mogelijk dat vrouwen door de langere levensverwachting zelfs nog langer leven dan mannen, ondanks diabetes type 1.

Conclusie

Dit onderzoek toont dat vrouwen met diabetes type 1 meer risico lopen op vroegtijdig overlijden en op hartziekten in vergelijking met mannen met dezelfde ziekte. Meer onderzoek is nodig om dit verschil te kunnen verklaren.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Type-1-diabetes-more-dangerous-in-women.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief