Marleen Finoulst Verschenen op 24/09/2014

In het nieuws

Mensen die bang zijn om hun job te verliezen, lopen 60% meer risico om astma te ontwikkelen, zelfs als ze daar voorheen nooit last van hadden. Dat zou blijken uit een Duitse studie.

Factcheck

Jobonzekerheid en angst voor financiële zorgen door jobverlies zijn stressfactoren die mogelijk astma kunnen uitlokken. Het is niet aangetoond dat het gaat om een oorzakelijk verband. Astmalijders zijn doorgaans erfelijk belast.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Duitse wetenschappers selecteerden 7.031 mensen uit een grote gegevensbank (German Socio-Economic Panel) die tussen 2009 en 2011, in volle economische crisis, aan het werk waren en niet aan astma leden. Alle deelnemers werden in 2009 in face-to-face interviews ondervraagd over hun angst om hun job te verliezen. Op een 11-puntenschaal moesten ze aangeven hoe groot ze de kans achtten (tussen 0 en 100%) dat ze binnen de 2 jaar hun baan zouden verliezen. Twee jaar later, in 2011, werd in dezelfde groep nagegaan wie astma ontwikkeld had. Dat bleek het geval voor 105 personen: 2,1% van diegenen die hoog scoorden op de jobonzekerheid-schaal en 1,3% van diegenen die laag scoorden. De onderzoekers stelden ook vast dat wie hoog scoorde op jobonzekerheid, gemiddeld jonger was, minder hoog opgeleid, vaker roker, vaker ongehuwd, minder lichaamsbeweging had, vaker een tijdelijk arbeidscontract had en vaker de diagnose depressie had gekregen. Na uitsluiting van deze beïnvloedende factoren bleef toch nog een 61% hoger risico op astma door jobonzekerheid overeind.

Bron

(1) Loerbroks A, Bosch JA, Douwes J, et al. Job insecurity is associated with adult asthma in Germany during Europe's recent economic crisis: a prospective cohort study. Journal of Epidemiology and Community Health. Published online September 22 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Eerdere studies hebben aangetoond dat een precaire of bedreigde financiële toestand de gezondheid ondermijnen kan. Mensen die leven in economische onzekerheid eten ongezonder, ondervinden meer stress op de werkplek en kampen vaker met mentale problemen. Ook het zelfmoordcijfer is hoger. Dat jobonzekerheid de gezondheid bedreigt, is dus aannemelijk. Dat het rechtstreeks astma kan veroorzaken, is hier niet aangetoond. Astma ontstaat meestal door een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren. Stress is wel een mogelijke uitlokkende factor voor wie gevoelig is voor astma. Bovendien gaat het in de totale groep slechts om een klein aantal mensen (105) die astma ontwikkelden, wat de conclusie nog onwaarschijnlijker maakt.

Conclusie

Jobonzekerheid en angst voor financiële zorgen door jobverlies zijn stressfactoren die mogelijk astma kunnen uitlokken. Het is niet aangetoond dat het gaat om een oorzakelijk verband. Astmalijders zijn doorgaans erfelijk belast.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/09September/Pages/Job-insecurity-may-increase-adult-asthma-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief