Patrick Mullie Verschenen op 27/05/2019

In het nieuws

Dat een boeket bloemen instant een glimlach tevoorschijn tovert op menig gezicht, is geen geheim. Maar volgens onderzoekers kunnen planten ook wonderen doen voor je gezondheid. Uit een nieuwe studie blijkt dat ze pijn kunnen verlichten.

Factcheck

Volgens een nieuwe studie kunnen planten in een ziekenhuiskamer het herstel van een patiënt in positieve zin beïnvloeden. Proefpersonen met planten in de kamer hadden 3 dagen na een blindedarmoperatie wat minder pijnstillers nodig. Ook vonden ze de omgeving aangenamer en positiever. De verschillen waren echter zeer bescheiden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of de aanwezigheid van planten in een ziekenhuiskamer een invloed heeft op het herstel en het gemoed van de patiënt. Negentig patiënten (52 mannen en 38 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar werden na een blindedarmoperatie verdeeld in vergelijkbare ziekenhuiskamers, de ene helft met planten en de andere helft zonder planten (1). Van elke patiënt werd een reeks medische en psychologische factoren geregistreerd. De gemiddelde duur van ziekenhuisopname was binnen beide groepen gelijk, namelijk 4,6 dagen in de plantengroep versus 4,9 dagen in de controlegroep.

De groep met planten in de kamer had minder pijnstillers nodig in vergelijking met de controlegroep op de derde dag na de buikoperatie. De patiënten in ziekenhuiskamers met planten hadden een lagere bloeddruk, een lagere hartslag en lagere scores voor pijnervaring, angst en vermoeidheid vergeleken met patiënten in de controlegroep.

Het ziekenhuispersoneel vroeg aan de patiënten hoe ze de aanwezigheid van planten ervaarden. De patiënten gaven aan dat deze planten relaxerend werkten en een positief imago gaven aan het ziekenhuis. Zo hadden ze, in vergelijking met de patiënten in kamers zonder planten, meer positieve gevoelens en een hogere tevredenheid over hun kamers. 

  De onderzoekers besluiten dat planten in een ziekenhuisomgeving op goedkope en eenvoudige wijze het herstel van patiënten kan bespoedigen.

  Bron

  (1) Park SH, Mattson RH. Effects of flowering and foliage plants in hospital rooms on patients recovering from abdominal surgery. Hort Technology 18;4: 563-568.

  Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

  We maken enkele bedenkingen bij deze interventiestudie: 

  • De studie geeft geen details over hoe de patiënten in kamers met of zonder planten verdeeld werden. Waren er bijv. meer vrouwen dan mannen in de kamers met planten?
  • Zowel het ziekenhuispersoneel als de onderzoekers wisten welke personen in kamers met planten verbleven, en welke niet. Dit kan hun gedrag beïnvloeden, bijv. door meer aandacht te schenken aan de patiënten in plantenkamers, of door deze patiënten sneller te ontslaan uit het ziekenhuis?
  • Volgens de onderzoekers is het effect van planten te verklaren door het feit dat de kamerlucht door planten gezuiverd wordt. De luchtkwaliteit werd echter niet gemeten in deze studie.
  • Het is niet duidelijk wie de studie betaalde. Het onderzoek werd gepubliceerd in januari 2018 in het tijdschrift Hort Technology, uitgegeven door de American Society for Horticultural Science, dat als doel heeft het onderzoek in de tuinbouw te bevorderen.
  • De onderzoekers deden vele medische en psychologische testen; een toevalstreffer kan dus niet uitgesloten worden. Zo daalde het toedienen van pijnstillers enkel op de derde dag na de operatie, en niet op de eerste, noch op de tweede.
  • De verschillen tussen de groepen zijn zeer klein: op de derde dag bedroeg het verschil in hartslag twee slagen per minuut, wat amper iets betekent.

  Conclusie

  Volgens een nieuwe studie kunnen planten in een ziekenhuiskamer het herstel van een patiënt in positieve zin beïnvloeden. Proefpersonen met planten in de kamer hadden 3 dagen na een blindedarmoperatie wat minder pijnstillers nodig. Ook vonden ze de omgeving aangenamer en positiever. De verschillen waren echter zeer bescheiden.

  Vond je dit artikel nuttig?
  Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

  Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief