gezondheid en wetenschap

Acute appendicitis

Wat is het?

Een appendicitis is een ontsteking van de appendix, een wormvormig aanhangseltje van gemiddeld 9 cm aan het uiteinde van de blinde darm. Vaak spreekt men van een ‘blindedarmontsteking’, maar bij een appendicitis is niet de volledige blinde darm ontstoken.
De blinde darm is het blind eindigende stukje van de dikke darm en bevindt zich rechtsonder in de buik, ter hoogte van de overgang tussen de dunne en dikke darm. Vaak wordt een appendicitis veroorzaakt door een vernauwing of verstopping van de appendix, meestal door een stukje verharde ontlasting. Als een appendicitis plots ontstaat, in een paar uur of een paar dagen, spreken we van acute appendicitis. Als men te lang wacht met de behandeling, kunnen er verschillende complicaties optreden: de appendix kan barsten, er kan een abces gevormd worden en het buikvlies kan ontsteken (peritonitis). Een buikvliesontsteking is een levensbedreigende complicatie die met spoed behandeld moet worden.

Hoe vaak komt het voor?

7% van de bevolking maakt ooit een acute appendicitis door. Meestal is dit tussen de leeftijd van 10 en 30 jaar, maar het gebeurt in alle leeftijdsgroepen. Acute appendicitis komt steeds minder vaak voor.

Hoe kun je het herkennen?

Het typisch symptoom is pijn in de rechteronderbuik die snel erger wordt. Vaak heb je eerst een hevige pijn rondom de navel die zich na enkele uren of dagen naar rechtsonder verplaatst. Sommige mensen hebben pijn op een andere plaats. De precieze ligging van de appendix verschilt namelijk van persoon tot persoon. Sommigen hebben last van verminderde eetlust, misselijkheid en overgeven. Je hebt koorts en voelt je slecht. Over een hobbelige weg rijden doet pijn, net als hoesten, lopen en springen.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

De arts vermoedt de diagnose meestal op basis van de typische symptomen en tekens bij het lichamelijk onderzoek. De buik is gevoelig rechtsonder en de buikspieren zijn opgespannen. Bij het indrukken en weer loslaten van de buik ontstaat pijn.
Daarnaast zal de arts bloed afnemen om de stijging van de ontstekingsfactoren en het aantal witte bloedcellen op te sporen. Bij twijfel over de juiste diagnose gebeurt er ook een echografie of CT-scan. Op basis van deze onderzoeken bekijkt de arts of het gaat om een acute appendicitis of iets anders. Er zijn namelijk veel aandoeningen die ook acute buikpijn veroorzaken, vooral bij vrouwen (bijv. darminfectie, urineweginfectie, nierstenen, gynaecologische infecties, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, …). Als de diagnose dan nog steeds onduidelijk is, kan een kijkoperatie nodig zijn. De appendix kan dan meteen verwijderd worden als deze ontstoken is.

Wat kun je zelf doen?

Als je vermoedt dat je een acute appendicitis hebt, raadpleeg je best zo snel mogelijk een arts. Dit moet namelijk zo snel mogelijk behandeld worden om complicaties (openbarsten van de ontstoken appendix) te vermijden.

Wat kan je arts doen?

De behandeling van een acute appendicitis vergt meestal een operatie om de appendix te verwijderen (appendectomie). Tegenwoordig wordt dit meestal via een kijkoperatie uitgevoerd: via drie kleine insneden kan de chirurg de appendix bekijken en weghalen. Deze operatie gebeurt onder volledige narcose. Via een infuus wordt tegelijkertijd antibiotica toegediend.
Bij een beginnende appendicitis met milde symptomen kunnen antibiotica alleen volstaan als behandeling.
Als het buikvlies ontstoken is, moet de buikholte zo snel mogelijk gespoeld worden via een operatie, en wordt antibiotica in een infuus toegediend.
Als er zich een abces heeft ontwikkeld, krijg je eerst antibiotica toegediend tegen de typische bacteriën in het abces. In een latere fase kan de appendix dan eventueel verwijderd worden.

Bron

www.ebmpracticenet.be

Gerelateerde richtlijnen


Verschenen op 21/09/2017

Bedankt voor je feedback!

Ook interessant

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief