Patrick Mullie Verschenen op 17/05/2021

Bewering

Langzaam eten en kauwen kunnen helpen om je lichaamsgewicht onder controle te houden. Je zou je sneller verzadigd voelen, en je eetlust zou dalen. Daardoor zou je kunnen vermageren. Klopt dat?

Factcheck

Studies tonen aan dat langzaam eten en goed kauwen een positief effect hebben: je verzadigingsgevoel stijgt en je eetlust en calorie-inname dalen. Deze studies onderzoeken soms echter maar één maaltijd, bij zeer kleine onderzoeksgroepen. Daardoor weten we niet of je lichaamsgewicht op termijn ook daalt door langzaam te eten en kauwen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Als je je gewicht onder controle wil houden, wordt er traditioneel aanbevolen om trager te eten. Daardoor eet je bewuster en vult je maag zich trager. Het aantal calorieën dat je opneemt, zou dan dalen. Als gevolg daarvan zou je je gewicht onder controle kunnen houden of zelfs vermageren.

Een team Engelse en Amerikaanse onderzoekers ging na of de kauwsnelheid en de hardheid van voedsel een rol kunnen spelen in het verzadigingsgevoel dat optreedt, waardoor je minder zou eten (1). De wetenschappers voerden daarvoor een literatuurstudie uit. Ze vonden in totaal 58 interventiestudies:

  • 14 gingen het hongergevoel na.
  • 9 onderzochten de zin om verder te eten.
  • 35 onderzochten de hoeveelheid opgenomen voedsel.

De studies gebruikten verschillende interventies, zoals:

  • 40 keer kauwen per hap;
  • harde voedingsmiddelen eten;
  • soep drinken als maaltijd.

Daarna werden honger en verzadiging gemeten met vragenlijsten, en de resultaten vergeleken met een controlegroep. Vrijwel alle studies toonden een lichte afname van het hongergevoel wanneer de proefpersonen trager aten. Ook de voedselinname en calorie-opname daalden licht.

De onderzoekers besluiten dat trager en bewuster eten je calorie-opname kan doen dalen, maar dat de grote verschillen in interventies tussen de studies het moeilijk maken om verdere conclusies te trekken.

Bron

(1) Krop EM, Hetherington MM, Nekitsing C, et al. Influence of oral processing on appetite and food intake - A systematic review and meta-analysis. Appetite. 2018 Jun 1;125:253-269.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dergelijke voedingsstudies lijken eenvoudig, maar in werkelijkheid zijn ze zeer ingewikkeld. Verschillende zaken kunnen de hardheid van voedingsmiddelen beïnvloeden:

  • verschillen in kauwduur;
  • de noodzaak om te kauwen;
  • samenstelling van maaltijden;
  • bereidingswijzen.

Dat maakt het zeer moeilijk om de resultaten tussen de studies te vergelijken. De interventiestudies tonen niet aan dat het lichaamsgewicht afneemt, en ze duren meestal ook niet lang genoeg om er enig effect op te hebben. De onderzoeken bestuderen het effect van traag eten meestal gedurende slechts één maaltijd!

Traag eten en langer kauwen zouden echter wel sneller je hongergevoel doen afnemen. Waarschijnlijk is het beter om als kind te leren om traag te eten en meer te kauwen. Als volwassen persoon vraagt dat meer tijd om een automatisme te worden.

Opmerkelijk is dat deze studie betaald werd door een producent van zoete snacks die het kauwen tot een minimum beperken voor een maximale aanvoer van calorieën.

Conclusie

Studies tonen aan dat langzaam eten en goed kauwen een positief effect hebben: je verzadigingsgevoel stijgt en je eetlust en calorie-inname dalen. Deze studies onderzoeken soms echter maar één maaltijd, bij zeer kleine onderzoeksgroepen. Daardoor weten we niet of je lichaamsgewicht op termijn ook daalt door langzaam te eten en kauwen.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief