Marleen Finoulst Verschenen op 31/05/2016

In het nieuws

Zelfverwonding is een belangrijke voorbode van zelfmoordgedachten. In Vlaanderen zou naar schatting 15% van de jongeren zichzelf opzettelijk kwetsen. Volgens nieuw onderzoek helpt cognitieve gedragstherapie hen het best.

Factcheck

Zelfverwonding bij jongeren is een ernstig probleem dat begeleid moet worden. Volgens een nieuwe overzichtsstudie wordt het meest succes geboekt met cognitieve gedragstherapie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Zelfverwonding is een zeer ernstige zaak. Jongeren die zichzelf kerven of kwetsen worden vaak opgenomen, omwille van het risico op zelfdoding. Een nieuwe overzichtsstudie bracht alle goed uitgevoerde studies over zelfverwonding (automutilatie) bij jongeren samen (1). In totaal ging het om 55 studies met betrekking tot 17.699 jongeren. De meest gebruikte en meest onderzochte behandelingstechniek is cognitieve gedragstherapie waarbij jongeren vaardigheden aanleren om anders om te gaan met hun problemen. Meestal leren ze dit in minder dan 10 sessies. Van de 55 studies gingen er 18 over cognitieve gedragstherapie bij repititieve zelfverwonding. Deelnemende jongeren kregen ofwel deze therapie ofwel de klassieke gespreksbegeleiding. De resultaten tonen dat cognitieve gedragstherapie de enige vorm van psychotherapie is waarmee men een bescheiden reductie in het herhalen van zelfverwonding kan bekomen. Bovendien bleek deze therapie ook een gunstige invloed te hebben op depressieve stemming, gevoelens van wanhoop en zelfmoordgedachten.

Bron

(1)Hawton K, Witt KG, Taylor Salisbury TL, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. Psychosocial interventions for self-harm in adults. Cochrane Database of Systematic Review; DOI: 10.1002/14651858.CD012189

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Cognitieve gedragstherapie leidde in dit onderzoek tot een reductie van 6%, wat wel erg bescheiden is. De andere gebruikte interventies hadden geen aantoonbaar effect, maar werden totnogtoe ook nauwelijks onderzocht. Cognitieve gedragstherapie is veruit de meest onderzochte psychologische interventie.

Niet alle psychotherapeuten zijn vertrouwd met de aanpak van zelfverwonding. In Vlaanderen verzamelt de website zelfverwonding accurate informatie voor deze adolescenten, ouders, omgeving alsook de hulpverleners, samen met contactgegevens van therapeuten die met deze problematiek vertrouwd zijn.

Conclusie

Zelfverwonding bij jongeren is een ernstig probleem dat begeleid moet worden. Volgens een nieuwe overzichtsstudie wordt het meest succes geboekt met cognitieve gedragstherapie.

Referenties

Zelfverwonding

Geestelijk gezond Vlaanderen Automutilatie

Patiëntenrichtlijn cognitieve gedragstherapie

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief