Marleen Finoulst Verschenen op 29/01/2015

In het nieuws

Frisdrank kan ervoor zorgen dat meisjes vroeger beginnen menstrueren. Daardoor zouden ze een hoger risico lopen op borstkanker in hun latere leven, zo waarschuwen wetenschappers.

Factcheck

Dagelijkse consumptie van gesuikerde frisdrank bij jonge meisjes wordt in verband gebracht met een bescheiden vervroeging van de eerste menstruatie van gemiddeld 2,7 maanden. Het is niet duidelijk of dat enige betekenis heeft voor de gezondheid.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dit krantenbericht is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek met betrekking tot 5227 Amerikaanse meisjes tussen 9 en 14 jaar oud (1). De meisjes vulden voor het eerst een vragenlijst in over hun drink- en eetgewoonten in 1996 en vervolgens jaarlijks tot 2001. Daarin werd onder andere gepolst naar hun frisdrankgewoonten: hoeveel, gesuikerd of niet. Vervolgens werden ze onderverdeeld in categorieën afhankelijk van de hoeveelheid frisdrank die ze nuttigden: meer dan 10 blikjes gesuikerde frisdrank per week in de hoogste categorie en minder dan 2 blikjes per week in de laagste categorie. Daarnaast werd hen gevraagd naar het tijdstip van hun eerste menstruatie.

De onderzoekers berekenden dat de meisjes die minstens 1,5 blikje gesuikerde frisdrank per dag dronken, hun maandstonden gemiddeld 2,7 maanden vroeger hadden in vergelijking met meisjes die 2 of minder blikjes per week dronken. Men vond geen dergelijk effect voor light frisdrank, noch voor fruitsap. De impact van overgewicht werd uitgesloten. Van overgewicht is namelijk aangetoond dat het de eerste menstruatie vervroegt. Het belang van een vroegere eerste menstruatie mag niet onderschat worden, stellen de onderzoekers, omdat dit eerder al geassocieerd werd met een verhoogd risico op borstkanker.

Bron

(1) Carwile JL, Willett WC, Spiegelman D, et al. Sugar-sweetened beverage consumption and age at menarche in a prospective study of US girls. Human Reproduction. Published online January 27 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie vindt een verband tussen dagelijks drinken van gesuikerde frisdrank en het vervroegen van de eerste menstruatie: van gemiddeld 13,1 jaar voor meisjes die het minste frisdrank drinken naar gemiddeld 12,8 jaar voor diegenen die dat dagelijks doen.

Of het hier gaat om een oorzaak-gevolg relatie kon niet worden aangetoond. Mogelijk spelen andere factoren, die niet onderzocht werden in deze studie, ook een rol. Zo werden de meisjes pas bevraagd vanaf de leeftijd van 9 jaar. Het is niet uitgesloten dat drink- en eetgewoonten in de eerste levensjaren een nog grotere rol spelen op de start van de menstruele cyclus.

Overigens is het verschil niet groot. De vraag is of een vervroeging van 2,7 maanden enige betekenis heeft. Zo zou het risico op borstkanker met 5 procent toenemen per jaar dat de eerste menstruatie vroeger optreedt. In dat kader is 2,7 maanden niet bepaald verontrustend.

Conclusie

Dagelijkse consumptie van gesuikerde frisdrank bij jonge meisjes wordt in verband gebracht met een bescheiden vervroeging van de eerste menstruatie van gemiddeld 2,7 maanden. Het is niet duidelijk of dat enige betekenis heeft voor de gezondheid.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/01January/Pages/Sugary-soft-drinks-linked-to-earlier-periods-in-girls.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief