Marleen Finoulst Verschenen op 08/05/2015

In het nieuws

Word je zoals elk jaar weer gekweld door een loopneus en jeukende ogen van de hooikoorts? Probeer eens een yoghurtje. Probiotica, de ‘goede’ bacteriën in yoghurt zouden volgens nieuw onderzoek de vervelende symptomen van hooikoorts kunnen verminderen.

Factcheck

De onderzoekers van deze studie stellen zelf dat hun bevindingen niet sterk genoeg zijn om mensen met hooikoorts te adviseren om meer yoghurt te eten. Daarvoor is het effect van yoghurt op hooikoorts onvoldoende bewezen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Probiotica zijn bacteriën met gunstige effecten op de darmflora, de verzameling van alle bacteriën die in de darm leven. Een gezonde darmflora is belangrijk voor een gezond afweersysteem en dat verklaart de interesse van deze bacteriën bij tal van gezondheidsproblemen. Zo werden de effecten van probiotica, in yoghurt en in supplementen, al vaak onderzocht.

Deze nieuwe studie is eigenlijk een overzicht van alles wat er in het verleden over de effecten van probiotica op hooikoorts gepubliceerd werd (1). De onderzoekers vonden 153 studies over het onderwerp en weerhielden er 23 die goed waren uitgevoerd (dubbelblind, placebogecontroleerd). In totaal ging het om 1.919 deelnemers, van alle leeftijden, met hooikoorts. Ze kregen ofwel een probioticum, ofwel een neppil (placebo). Vervolgens werden de hooikoortsklachten geëvalueerd aan de hand van twee vragenlijsten, of, in sommige studies, via een bloedtest (antistofbepaling bij hooikoorts).

In 17 van de 23 studies werd een lichte, maar duidelijke verbetering van de symptomen waargenomen, en in de overige 6 studies vond men geen effect. Verbeteringen werden enkel vastgesteld bij de vragenlijsten en geen enkele keer in de bloedanalyses. De meest recente en grootste studies toonden amper effect.

De onderzoekers besluiten dat hun resultaten zeer voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden, omdat de studies te veel vragen onbeantwoord laten: over welke probiotica gaat het, werden ze via pilletjes of via yoghurt ingenomen, wat betekent ‘zich beter voelen’?

Bron

(1) Zajac AE, Adams AS, Turner JH. A systematic review and meta-analysis of probiotics for the treatment of allergic rhinitis. International Forum of Allergy & Rhinology. Published online April 20 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers hebben gelijk: hun overzichtsonderzoek is niet sterk genoeg om te besluiten dat yoghurt helpt bij hooikoorts, zoals sommige krantenkoppen deden uitschijnen. In de diverse studies werden verschillende probiotica gebruikt, meestal wel uit de families Bifidobacteriën en Lactobacillen, en dat is appelen met peren vergelijken. Het is niet duidelijk in welke vorm de deelnemers de probiotica innamen (pilletjes of yoghurt) en hoe lang. Het is evenmin bekend aan wat ze allergisch waren: aan pollen, aan huisstofmijten, aan dierenepitheel?

Anderzijds zijn de bevindingen interessant genoeg om het verband tussen probiotica en allergie verder te onderzoeken.

Conclusie

De onderzoekers van deze studie stellen zelf dat hun bevindingen niet sterk genoeg zijn om mensen met hooikoorts te adviseren om meer yoghurt te eten. Daarvoor is het effect van yoghurt op hooikoorts onvoldoende bewezen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/05May/Pages/Probiotic-yoghurts-may-help-hay-fever.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief