Marleen Finoulst Verschenen op 21/08/2013

In het nieuws

Honden ruiken een te lage suikerspiegel van hun diabetisch baasje. Een te lage suikerspiegel kan tot coma leiden. Wie zo’n getrainde hond bezit, moet minder beroep doen op spoedinterventies.

Factcheck

Het onderzoek toont niet aan dat honden hun baasje alarmeren in geval van hypoglycemie, ondanks de vele positieve reacties van de eigenaars. Wie zijn diabetes goed wil controleren, en minder complicaties wil riskeren op lange termijn, kan beter gezonde leefregels nastreven.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het bericht is gebaseerd op een Britse studie met 17 diabetici die allen een hond hadden, speciaal getraind om veranderingen in de suikerspiegel van hun baasje te ruiken. Uit interviews bij de 17 deelnemers blijkt dat de honden in veel gevallen hun baasje alarmeerden met blaffen, springen, likken, … in geval van een te lage suikerspiegel. De ‘alerts’ van de honden werden in de meeste gevallen bevestigd door bloedonderzoek (lage suikerspiegel). Alle honden werden vooraf getraind door de liefdadigheidsorganisatie Medical Detection Dogs die de dieren aanleert te reageren op bepaalde afwijkingen, in casu een te lage suikerspiegel.

Men veronderstelt dat de honden geurveranderingen waarnemen in zweet en/of adem. Het is de eerste keer dat dit fenomeen wetenschappelijk onderzocht wordt. De baasjes zelf gaven aan dat ze sinds ze de hond hebben, minder gebruik maken van medische diensten en hun suikerspiegel tijdig kunnen bijsturen dankzij de waakzaamheid van hun dier.

Bron

Rooney NJ, Morant S, Guest C. Investigation into the value of trained glycaemia alert dogs to clients with diabetes type 1. PlosOne 8(8):e69921 (7 augustus 2013)

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een klein observationeel onderzoek (17 diabetici) zonder controlegroep. De onderzoekers gaan ervan uit dat honden in staat zijn om kleine geurveranderingen in zweet en/of adem te detecteren, alsook dat veranderingen in suikerspiegel subtiele wijzigingen veroorzaken in lichaamsgeur, zonder dat daar harde bewijzen voor bestaan. De deelnemers hadden hun hond tussen 4 maanden en 7 jaar.

Op basis van interviews (subjectief en gebaseerd op herinneringen) werd in kaart gebracht of de honden in staat waren hun baasje te alarmeren bij een te lage suikerspiegel. Zowat alle deelnemers gaven aan dat ze minder bewusteloos waren geweest en minder medische hulp hadden nodig gehad, in hun hond-periode in vergelijking met de periode voor ze de hond hadden. Dit is uiteraard subjectief en moeilijk traceerbaar. De eigenaars waren allen hondenliefhebbers die gemiddeld 3 jaar op de wachtlijst hadden gestaan bij de organisatie die de honden traint. De kans is groot dat het hierbij gaat om hondenliefhebbers die hun dier kwaliteiten toedichten dat het in werkelijkheid niet bezit. Bovendien was er geen gunstige evolutie van de diabetes (gemeten aan de hand van de HbA1c parameter) in de periode met en zonder hond.

Conclusie

Het onderzoek toont niet aan dat honden hun baasje alarmeren in geval van hypoglycemie, ondanks de vele positieve reacties van de eigenaars. Wie zijn diabetes goed wil controleren, en minder complicaties wil riskeren op lange termijn, kan beter gezonde leefregels nastreven.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2013/08August/Pages/Dogs-warn-diabetics-after-smelling-low-blood-sugar.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief