Marleen Finoulst Verschenen op 16/06/2015

In het nieuws

Dagelijks een handvol pinda's of noten eten vermindert de kans op vroegtijdige sterfte met maar liefst 23 procent. Dat blijkt uit een Nederlandse studie.

Factcheck

De studie vindt een verband tussen dagelijks een handvol noten of pindanoten eten en een beperkte gunstige impact op de overleving. Noten passen in een gezond eetpatroon. Het is onwaarschijnlijk dat dit verband overeind blijft wanneer je noten combineert met ongezonde gewoonten, zoals roken, drinken en een sedentaire levensstijl.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van de Universiteit Maastricht onderzochten de impact van noten, pindanoten en pindaboter op het vroegtijdig sterfterisico bij 120.852 Nederlanders die bij aanvang van de studie, in 1986, tussen 55 en 69 jaar oud waren (1). Alle deelnemers vulden vragenlijsten in over dieetgewoonten, gezondheidstoestand, roken, alcoholconsumptie, bewegen en andere leefstijlfactoren. Daarbij werd ook gepeild naar de consumptie van noten, pindanoten en pindaboter in het voorbije jaar. Tien jaar later, in 1996, werd gecheckt in het Nederlands overlijdensregister wie van de deelnemers overleden was en waaraan. Gegevens van mensen die in het begin van het onderzoek kanker of een hart- of vaatziekte hadden en 10 jaar later overleden waren, werden uitgesloten. De gegevens van 10.382 doden werden vergeleken met een vergelijkbare nog in leven zijnde groep deelnemers uit dezelfde studiegroep. Meer specifiek werd de consumptie van noten, pindanoten en pindaboter in beide groepen vergeleken.

De onderzoekers vonden een verband tussen een grotere consumptie van noten en pindanoten enerzijds en een grotere consumptie van fruit, groente en alcohol anderzijds. De noteneters waren ook vaker hoogopgeleid. Wanneer met alle mogelijke beïnvloedende factoren rekening gehouden werd, vond men dat 5 tot 10 gram (pinda)noten per dag het risico op vroegtijdige sterfte verminderde met 26%. De noten verminderden het risico op sterfte door kanker, hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, neurodegeneratieve ziekten (vb. alzheimerdementie) en andere aandoeningen. Minder dan 5 gram of meer dan 10 gram (pinda)noten eten werd geassocieerd met een minder gunstig effect op de overleving. Pindaboter had geen impact.

De onderzoekers concludeerden dat een handvol noten per dag een gunstige invloed heeft op de overleving.

Bron

(1) van den Bradnt PA, Schouten LJ. Relationship of tree nut, peanut and peanut butter intake with total and cause-specific mortality: a cohort study and meta-analysis. The International Journal of Epidemiology. Published online June 11 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Ondanks de omvangrijke en goed uitgevoerde studie is het moeilijk te beweren dat noten en pindanoten op zich een gunstig effect hebben op de overleving. Superfoods bestaan niet. Noten gaan je niet langer doen leven wanneer je rookt, te veel alcohol drinkt, amper beweegt of obees bent. Noten passen wel in een gezond eetpatroon, met veel groente en fruit, beperking van verzadigde vetten, suiker en zout.

De hoeveelheid noten, tussen 5 en 10 gram per dag, staat eveneens ter discussie. De deelnemers aan dit onderzoek moesten schatten hoeveel noten ze het voorbije jaar gegeten hadden, wat uiteraard een moeilijke oefening is.

Conclusie

De studie vindt een verband tussen dagelijks een handvol noten of pindanoten eten en een beperkte gunstige impact op de overleving. Noten passen in een gezond eetpatroon. Het is onwaarschijnlijk dat dit verband overeind blijft wanneer je noten combineert met ongezonde gewoonten, zoals roken, drinken en een sedentaire levensstijl.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/06June/Pages/Half-a-handful-of-nuts-a-day-reduces-early-death-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief