Cebam Verschenen op 12/06/2018

In het nieuws

Rokers die e-sigaretten gebruiken met een lage dosis nicotine nemen hardere en langere trekken. Daardoor inhaleren ze meer kankerverwekkende stoffen, aldus Britse onderzoekers.

Factcheck

Een laag gedoseerde e-sigaret zou kunnen leiden tot meer trekjes en dieper inhaleren, om de lage inname van nicotine te compenseren, maar dit onderzoek is erg beperkt om grote uitspraken te kunnen doen. Er werd geen duidelijke toename in gezondheidsrisico’s vastgesteld. E-sigaretten vormen een vrij nieuw fenomeen en daarom kan men op dit moment weinig zeggen over de langetermijneffecten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onder leiding van Britse onderzoekers werden gegevens verzameld van 20 ex-rokers met een minimumleeftijd van 18 jaar, die langer dan 3 maanden e-sigaretten rookten op dagelijkse basis met een nicotinevulling met een hoge concentratie (minstens 12 mg/ml). Deze ex-rokers werden gedurende 4 weken opgevolgd, waarin ze wekelijks wisselden van e-sigaret. De 4 gebruikte e-sigaretten waren apparaten met een lage dosis nicotine (6mg/ml) of een hoge dosis (12 mg/ml), waarvan de sterkte van het verwarmingselement aanpasbaar was of niet. De e-sigaretten registreerden het aantal en de duur van elk trekje.

De deelnemers werden aan het begin van elke opvolgingsweek bevraagd over hun verlangen naar de e-sigaret, eventuele ontwenningsverschijnselen en de aanwezigheid van positieve of negatieve effecten. Met een ademanalyse werd het koolstofmonoxidegehalte bepaald. Op basis hiervan konden de onderzoekers nagaan of er geen echte sigaretten gerookt werden in de onderzoeksfase. Verder werden urinestalen verzameld en geanalyseerd om potentiële kankerverwekkende stoffen op te sporen.

De onderzoekers stelden vast dat de gebruikers van de e-sigaret met een lage dosis nicotine en een vooraf ingestelde sterkte meer trekjes namen, die ze ook langer en dieper inhaleerden, in vergelijking met de apparaten met de hoge dosis nicotine. Deze gebruikers werden dus langer blootgesteld aan de mogelijke schadelijke effecten van het dampen. De urinestalen van de dampers van de e-sigaretten met lage doses nicotine bevatten iets meer kankerverwekkende stoffen, maar dit verschil was niet noemenswaardig.

Bron

(1) Dawkins L, Cox S, Goniewicz M, et al. 'Real‐world' compensatory behaviour with low nicotine concentration e‐liquid: subjective effects and nicotine, acrolein and formaldehyde exposureAddiction. Published online June 7 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie bevat enkele belangrijke beperkingen. Zo gaat het om een zeer kleine groep van slechts 20 dampers, die bovendien gewend waren aan hoge doses nicotine. De opvolgingsperiode van slechts 1 week per e-sigaret is mogelijk te kort om een goed beeld te vormen van de effecten van de verschillende soorten e-sigaretten. Een derde belangrijke beperking is dat de deelnemers wisten welke nicotineconcentratie ze binnenkregen, wat een invloed kan hebben op hun keuze om meer trekjes te nemen en andere antwoorden te geven bij de wekelijkse evaluatie.

Conclusie

Een laag gedoseerde e-sigaret zou kunnen leiden tot meer trekjes en dieper inhaleren, om de lage inname van nicotine te compenseren, maar dit onderzoek is erg beperkt om grote uitspraken te kunnen doen. Er werd geen duidelijke toename in gezondheidsrisico’s vastgesteld. E-sigaretten vormen een vrij nieuw fenomeen en daarom kan men op dit moment weinig zeggen over de langetermijneffecten.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/vapers-may-inhale-more-toxins-lower-strength-e-cigare...

Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief