Marleen Finoulst Verschenen op 18/12/2015

In het nieuws

Eerdere onderzoeken die dat wel beweerden, hebben oorzaak en gevolg met elkaar verward, zo stellen Britse onderzoekers. In hun studie komen ze tot andere conclusies.

Factcheck

Deze studie trekt eerdere studies, die een rechtstreeks verband aantoonden tussen gelukkig zijn en langer leven, in twijfel. Mensen die vaker gelukkig zijn, zijn doorgaans gezonder, zo stellen deze onderzoekers vast. Dat verklaart waarom ze langer leven.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De ‘Million Women Study’ is een onderzoek dat in Groot-Brittannië loopt en waaraan meer dan 1 miljoen vrouwen van 50 jaar en ouder deelnamen (1). Daarin werd gekeken naar invloed van leeftijd en reproductieve factoren op de gezondheid. De vrouwen werden gerekruteerd in borstscreeningscentra tussen 1996 en 2001. Ze werden uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen over hun fysieke en mentale gezondheid en kregen iedere drie tot vijf jaar dezelfde vragenlijst toegestuurd. Daarbij werd ook gepolst naar gelukkig zijn: vaak, soms, af en toe, zelden. Welgeteld 845.440 vrouwen met gemiddelde leeftijd 59 jaar beantwoordden alle vragen over geluk. Van hen beweerde 44% meestal gelukkig te zijn en 17% meestal ongelukkig. Wanneer enkel de vrouwen geselecteerd werden die geen kanker, hartziekte, beroerte of chronische longziekte hadden (in totaal 719.671), dan bleek ‘meestal gelukkig zijn’ vooral gelinkt te zijn aan een stijgende leeftijd, minder hoog opgeleid zijn, rigoureus sporten, niet roken, een partner hebben en deelnemen aan religieuze of andere groepsactiviteiten. Meestal ongelukkig zijn werd vaker gezien bij vrouwen met een zwakke gezondheid en diegenen die voor angst of depressie behandeld werden. Na een opvolgperiode van gemiddeld 9,6 jaar waren 48.314 vrouwen overleden. Wanneer rekening gehouden werd met de impact van ziekten, leefstijlfactoren en armoede, dan bleken niet meer ongelukkige vrouwen overleden dan gelukkige.

De onderzoekers concludeerden dat je gelukkig of ongelukkig voelen geen rechtstreekse invloed heeft op je levensverwachting.

Bron

(1) Liu B, Floud S, Pirie K, et al. Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK Million Women Study. The Lancet. Published online December 9 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is niet verwonderlijk dat mensen met een chronische ziekte en depressie zich vaker ongelukkiger voelen dan gezonde mensen. Veel chronische ziekten verminderen de levensverwachting. Ongelukkig zijn is vaak een gevolg van een slechte gezondheid. Er bestaat dus een onrechtstreeks verband tussen (on)gelukkig zijn en de levensverwachting. Het verband tussen gelukkig zijn en langer leven, dat in eerdere studies wel werd aangetoond, zou dus een onrechtstreeks verband zijn. Toch is dit nog niet helemaal zeker. Deze nieuwe studie, hoe groot ook, heeft namelijk ook beperkingen. Het gaat om een onderzoek bij vrouwen van middelbare leeftijd en daarom mogen de resultaten niet veralgemeend worden voor de hele populatie. De evaluatie van het geluksgevoel is gebaseerd op driejaarlijkse vragenlijsten en bevat ongetwijfeld onnauwkeurigheden, want subjectief. De vrouwen die werden opgenomen in deze studie zijn allemaal vrouwen die kozen voor borstkankerscreening, wat misschien ook geen representatieve groep van de bevolking is.

Conclusie

Deze studie trekt eerdere studies, die een rechtstreeks verband aantoonden tussen gelukkig zijn en langer leven, in twijfel. Mensen die vaker gelukkig zijn, zijn doorgaans gezonder, zo stellen deze onderzoekers vast. Dat verklaart waarom ze langer leven.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/12December/Pages/Being-happy-wont-help-you-live-longer-survey-finds.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief