Marleen Finoulst Verschenen op 24/08/2015

In het nieuws

Wie 55 uur per week werkt, heeft een derde meer kans op een beroerte dan iemand die maximaal 40 uur per week werkt. Ook het risico op andere hart- en vaatziekten is groter. Dit blijkt uit een nieuwe studie.

Factcheck

Een nieuwe overzichtsstudie wijst uit dat lange werkweken, van 55 uur en meer, het risico op beroerte kunnen verhogen. Vermoedelijk speelt stress hierin een rol.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van diverse universitaire instellingen in Europa brachten 25 studies, eerder gepubliceerde en nooit gepubliceerde, over het verband tussen hard werken en hart- en vaatziekten samen in een overzichtsanalyse (1). De meeste studies definieerden hard werken als werkweken van minstens 55 uur, terwijl een minderheid hard werken definieerde als minstens 45 uur per week. De deelnemers aan al deze studies waren gezond bij aanvang en wie binnen het jaar hartproblemen kreeg, werd uitgesloten. Wat hartaandoeningen betreft, werden gegevens verzameld van 603.838 mannen en vrouwen die gedurende gemiddeld 8,5 jaar gevolgd werden. Wat beroertes betreft, ging het om gegevens van 528.908 mannen en vrouwen die gedurende 7,2 jaar werden opgevolgd. Er werd rekening gehouden met beïnvloedende factoren, waaronder leeftijd, geslacht en socio-economische status.

De analyse leerde het volgende: wie minstens 55 uur per week werkt, loopt 13% meer risico op een hartkwaal in vergelijking met mensen die 35 tot 40 uur per week werken. Dit risico was enkel groter bij mensen uit lagere socio-economische klassen. Het verband was iets groter voor beroerte: lang werken (minstens 49 uur per week) werd geassocieerd met een risicoverhoging van één derde, en dit gold voor alle socio-economische klassen.

De algemene conclusie luidde dat mensen die lange werkwerken kloppen, een groter risico lopen op een beroerte en een bescheiden groter risico op een hartkwaal.

Bron

(1) Kivimäki P, Jokela M, Nyberg ST, et al. Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals. The Lancet. Published online August 19 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie kan niet aantonen dat hard werken een rechtstreekse oorzaak is voor beroerte, al wijzen de resultaten wel in die richting. Er spelen zeer veel factoren mee: stress, overgewicht, hoge bloeddruk, erfelijkheid, weinig beweging, ongezonde voeding, ... De onderzoekers vermoeden dat mensen met lange werkweken meer stress ondervinden en dat stress als risicofactor kan gaan doorwegen. Stress is inderdaad een factor die soms over het hoofd gezien wordt. Het kan een oorzaak zijn van hoge bloeddruk bijvoorbeeld, wat op zijn beurt een goed gekende risicofactor is voor beroerte. Harde werkers in het bijzonder doen er daarom goed aan regelmatig hun bloeddruk te laten controleren, en indien te hoog, die te laten behandelen. Stress beïnvloedt ook de eetgewoonten: uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen onder stress geneigd zijn ongezondere dingen te eten.

Een andere les die we uit deze studie kunnen trekken, is het belang van ontspanning na inspanning. Wie hard (moet) werken, moet ook voldoende aandacht besteden aan voldoende ontspanning en voldoende slaap.

Conclusie

Een nieuwe overzichtsstudie wijst uit dat lange werkweken, van 55 uur en meer, het risico op beroerte kunnen verhogen. Vermoedelijk speelt stress hierin een rol.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/08August/Pages/Working-long-hours-increases-stroke-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief