Marleen Finoulst Verschenen op 15/07/2014

In het nieuws

Te veel contact tussen fietszadel en klokkenspel is niet gezond, schrijven enkele kranten. Je erecties en vruchtbaarheid komen niet in het gedrang, maar mannen die meer dan 9 uur per week fietsen, zouden meer risico lopen op prostaatkanker.

Factcheck

Fietsers moeten niet panikeren. Fietsen is gezond voor lijf en leden. Dit onderzoek vindt geen oorzakelijk verband tussen frequent fietsen en prostaatkanker.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws is afkomstig van een Londense studie waarbij de onderzoekers tussen oktober 2012 en juli 2013 een enquête verspreidden via verschillende fietsmagazines (1). In totaal werden 5.282 antwoordformulieren verzameld van mannelijke fietsers met gemiddelde leeftijdd 48,2 jaar en gemiddeld body mass index 25,3 (bmi = gewicht in kg / (lengte in m)²). Gemiddeld fietsten ze 6,5 uur per week. Het ging dus overwegend om sportieve fietsers en niet om woonwerkverkeer per fiets. Van de respondenten meldden 8,4% erectiestoornissen in de voorbije 5 jaar, 1,2% onvruchtbaarheid en 0,8% prostaatkanker. Van de fietsers ouder dan 50 jaar had 1,8% de diagnose prostaatkanker. 

Daarnaast werden een hele rits andere factoren bevraagd: rook- en drinkgedrag, hartziekten, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes,... Na uitsluiting van deze mogelijke beïnvloedende factoren berekenden de onderzoekers dat, in vergelijking met minder dan 3,75 uur fietsen per week, mannen ouder dan 50 jaar die meer uren fietsen een hoger risico hadden op prostaatkanker. Wie tussen 5,75 en 8,50 uur per week fietste, had 2,89 meer kans en wie meer dan 8,5 uur per week fietste zelfs 6,14 meer kans op prostaatkanker. De onderzoekers vonden daarentegen geen verband tussen aantal fietsuren enerzijds en vruchtbaarheid of erectiestoornissen anderzijds.

Bron

(1) Hollingworth M, Harper A, Hamer M. An Observational Study of Erectile Dysfunction, Infertility, and Prostate Cancer in Regular Cyclists: Cycling for Health UK Study. Journal of Men's Health. Published online June 11 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers vinden een associatie tussen veelvuldig fietsen en het risico op prostaatkanker bij 50-plussers. Ze zeggen er bij dat dit geen oorzakelijk verband hoeft te zijn. Inderdaad, dit onderzoek had geen controlegroep (niet-fietsers) om mee te vergelijken. Bovendien gaat het hier om een beperkte groep (in dit onderzoek hadden slechts 40 fietsers ouder dan 50 prostaatkanker) en zijn er andere verklaringen mogelijk waarom fervente wielrenners boven 50 iets meer prostaatkanker zouden kunnen hebben. Mogelijk zijn sportmannen meer met hun lichaam en hun gezondheid begaan.

Uit de enquête bleek wel dat de bevraagde mannen niet vaker naar de dokter gaan, maar misschien vragen ze wel vaker een prostaatonderzoek aan. De angst voor stoornissen in penis en prostaat als gevolg van het veelvuldige zadelzitten kan daarin een rol spelen. En meer prostaatonderzoeken brengen alvast meer prostaattumoren aan het licht. Meer onderzoek, en vooral een controlegroep, is nodig om deze bevindingen verder tegen het licht te houden.

Conclusie

Fietsers moeten niet panikeren. Fietsen is gezond voor lijf en leden. Dit onderzoek vindt geen oorzakelijk verband tussen frequent fietsen en prostaatkanker.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/07July/Pages/Cycling-linked-to-prostate-cancer-but-not-infertility.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief