Marleen Finoulst Verschenen op 10/09/2014

In het nieuws

Kinderen die niet ontbijten, zijn vaker insulineresistent, en hebben daardoor een verhoogd risico op diabetes type 2. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij Britse schoolkinderen.

Factcheck

Kinderen die niet ontbijten vertonen tekenen van beginnende insulineresistentie, een voorbode van type 2 diabetes, in vergelijking met kinderen die wel ontbijten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers vroegen meer dan 4.000 schoolkinderen van 9 en 10 jaar oud uit ruim 200 scholen in Engeland of ze iedere dag, meestal, af en toe of nooit ontbijten. Van alle kinderen werd een nuchter bloedstaal afgenomen waarin de suiker- en insulinespiegel gemeten werd. Van de deelnemertjes ontbeet 74% altijd, 11% meestal, 9% af en toe en 6% nooit. Kinderen die meestal niet of nooit ontbeten, hadden 26% hogere insulineconcentraties in het bloed dat werd afgenomen 8 tot 10 uur na hun laatste maaltijd. Hoge nuchtere insulinespiegels wijzen op een toenemende resistentie van het lichaam tegen dit hormoon, wat in verband gebracht wordt met een verhoogd risico op de ontwikkeling van type 2 diabetes. De gemeten concentraties bevonden zich nog wel tussen de normale grenzen, maar waren toch al significant hoger dan de waarden gemeten bij kinderen die wel ontbijten.

De onderzoekers besloten dat kinderen die altijd ontbijten minder risico lopen op type 2 diabetes dan kinderen die dat zelden of nooit doen.

Bron

(1) Donin AS, Nightingale CM, Owen CG, et al. Regular Breakfast Consumption and Type 2 Diabetes Risk Markers in 9- to 10-Year-Old Children in the Child Heart and Health Study in England (CHASE): A Cross-Sectional Analysis. PLoS Medicine. Published online September 2 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het is een goed opgezette studie, maar ze laat niet toe te besluiten dat het hier gaat om een oorzakelijk verband. Je kan dus niet stellen dat weinig of niet ontbijten type 2 diabetes veroorzaakt. Bovendien waren alle gemeten insulineconcentraties normaal, zij het hoognormaal (26% hoger) in de groep slechte ontbijters. Het gaat hier bovendien om een momentopname: 1 bloedname op 1 tijdstip.

De resultaten suggereren wel dat niet ontbijten de suikerhuishouding in de war stuurt. Of dit op termijn zou kunnen leiden tot type 2 diabetes, moet verder onderzocht worden.

Conclusie

Kinderen die niet ontbijten vertonen tekenen van beginnende insulineresistentie, een voorbode van type 2 diabetes, in vergelijking met kinderen die wel ontbijten.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/09September/Pages/Missing-breakfast-linked-to-type-2-diabetes.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief