Marleen Finoulst Verschenen op 02/03/2015

In het nieuws

Een nieuwe studie van de universiteit van Cambridge suggereert dat wie meer dan acht uur per nacht slaapt meer kans loopt op een beroerte. Bij oudere mensen zou het risico zelfs verdubbelen.

Factcheck

Er lijkt een verband te bestaan tussen lang slapen (meer dan 8 uur per nacht) en het risico op beroerte. Op dit moment is echter niet duidelijk of het hier gaat om een indirect verband of een oorzakelijk verband.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van twee Britse universiteiten onderzochten het verband tussen beroerterisico en slaapduur. Daartoe verzamelden ze de gegevens van bijna 10.000 volwassenen van gemiddeld 62 jaar. Hen werd gevraagd hoeveel uur ze sliepen per nacht. Dat gebeurde via vragenlijsten in 1998-2002 en in 2002-2004. De respondenten werden ingedeeld in groepen volgens aantal uren slaap. Ook werd gevraagd of ze goed of slecht sliepen. Na 10 jaar werd gekeken hoeveel mensen een beroerte hadden gehad. Mensen die voor de start van de studie al een beroerte hadden gehad, werden uitgesloten. Er werd rekening gehouden met zeer veel mogelijke beïnvloedende factoren, waaronder roken, alcoholinname, fysieke activiteit, diabetes, bloeddruk, cholesterol, ...

Voor deelnemers die langer dan 8 uur per nacht sliepen, nam het risico op beroerte met 46% toe, maar dit gold hoofdzakelijk voor vrouwen (80% risicostijging) en amper voor mannen. In een tweede onderzoek werden 11 eerder uitgevoerde studies over beroerte, met betrekking tot 559.252 deelnemers uit 7 landen die tussen 7,5 en 35 jaar werden opgevolgd, samengenomen. Uit dit overzichtsonderzoek werd geconcludeerd dat wie minder dan 6 uur per nacht slaapt, 15% meer risico loopt op een beroerte. Wie echter meer dan 8 uur per nacht slaapt, loopt 45% meer risico.

Uit beide onderzoeken concluderen de wetenschappers dat langer dan 8 uur slapen per nacht het risico op beroerte duidelijk verhoogt, en minder dan 6 uur slaap dit risico licht verhoogt.

Bron

(1) Leng Y, Cappuccio FP, Wainwright NWJ, et al. Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke. Neurology. Published online February 25 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerd onderzoek dat rekening houdt met tal van mogelijk beïnvloedende factoren, waaronder het risico op hart-en vaatziekten (beroerte is meestal het gevolg van een hart- en vaatziekte). Een paar zwakke punten zijn de volgende: er wordt geen rekening gehouden met ziekten als slaapapneu en kanker, die ook een impact (kunnen) hebben op slaap en slaapkwaliteit. Informatie over alcoholconsumptie, een belangrijke slaapverstoorder, wordt meestal ondergerapporteerd en is dus minder betrouwbaar. Verder is het niet zo eenvoudig om je precies te herinneren hoeveel uur je per nacht geslapen hebt in een voorbije periode. Ook dat maakt het onderzoek iets minder betrouwbaar.

Op dit moment zien wetenschappers geen enkele mogelijke verklaring voor het effect lang slapen op het risico op een beroerte. Het is vandaag zelfs niet zeker of het ene wel rechtstreeks verband houdt met het andere.

Conclusie

Er lijkt een verband te bestaan tussen lang slapen (meer dan 8 uur per nacht) en het risico op beroerte. Op dit moment is echter niet duidelijk of het hier gaat om een indirect verband of een oorzakelijk verband.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Longer-sleep-linked-to-stroke.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief