Marleen Finoulst Verschenen op 03/12/2015

In het nieuws

Baby’s die in het weekend worden geboren in Engelse ziekenhuizen hebben een grotere kans op sterven dan baby’s die op een ander moment in de week ter wereld komen, impliceert een analyse van 1,35 miljoen geboorten.

Factcheck

Zwangere vrouwen moeten niet ongerust zijn. Het risico op sterfte of ernstige complicaties bij een baby geboren in een weekend is uiterst klein. In Engelse ziekenhuizen vond men een iets groter risico bij weekendbaby’s. Bij ons werd dit niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In Londen analyseerden onderzoekers een grote databank met informatie over vrouwen en hun pasgeboren kinderen in Engelse materniteiten. Ze wilden nagaan of geboren worden op een weekdag of in het weekend een impact heeft op het sterfterisico in de eerste 7 levensdagen, op infectierisico’s voor moeder en kind en urgente heropnames in het ziekenhuis (1). In totaal ging het om 1.349.599 geboorten tussen 1 april 2010 en 1 april 2012. Rekening houdend met de leeftijd van de moeder, het geboortegewicht en de zwangerschapsduur, stelden de onderzoekers vast dat iets meer baby’s geboren in het weekend binnen de 7 dagen stierven in vergelijking met baby’s die op een weekdag geboren waren. In het weekend bedroeg het sterfterisico 7,3 per 1000 geboorten en in de week 6,4 per 1000, wat neerkomt op een risicotoename van 7%. Het risico op infectie bij de moeder was iets hoger in het weekend (6%), evenals het risico op letsel bij het kind tijdens de geboorte (6%). Tevens was er een zeer kleine toename (1,04 keer meer) op heropname in het ziekenhuis van weekendbaby’s.

De onderzoekers besluiten dat baby’s geboren in het weekend meer risico lopen op complicaties en overlijden. Ze vermoeden dat onderbemanning in de ziekenhuizen tijdens de weekends dit verschil kan verklaren.

Bron

(1) Palmer WL, Bottle A, Aylin P. Association between day of delivery and obstetric outcomes: observational study. BMJ. Published online November 24 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het risico op complicaties en overlijden bij baby’s geboren in een weekend blijft uiterst klein, zelfs al is het ietsje groter dan in de week. Ongeveer 7 weekendbaby’s per 1.000 stierven binnen de 7 dagen, tegenover 6 weekbaby’s per 1.000. Het is niet duidelijk in hoeverre het weekend hier de bepalende factor is. Misschien spelen andere factoren een rol. De onderzoekers verzamelden wel gegevens over geboortegewicht en zwangerschapsduur, maar deze ontbraken wel in 10% respectievelijk 13% van de gevallen, wat de resultaten kan beïnvloed hebben. Premature baby’s lopen immers meer risico op complicaties en overlijden. Wat ook kan meespelen is het effect van geplande bevallingen. Een geboorte na een geplande keizersnede houdt minder risico’s in voor de baby dan een natuurlijke bevalling. Vermits keizersneden gepland worden in de week, kan dit het sterftecijfer bij baby’s in de week geboren naar beneden gehaald hebben. Onderbemanning in de weekends kan een rol spelen, maar dit werd hier niet bewezen, enkel gesuggereerd.

In Vlaanderen bedraagt de zuigelingensterfte 6 per 1.000 geboortes (2). Een onderscheid week-weekend-geboorte werd nog niet onderzocht.

Conclusie

Zwangere vrouwen moeten niet ongerust zijn. Het risico op sterfte of ernstige complicaties bij een baby geboren in een weekend is uiterst klein. In Engelse ziekenhuizen vond men een iets groter risico bij weekendbaby’s. Bij ons werd dit niet onderzocht.

Referenties

(2) http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Geboorte-en-bevalling/Belangrijkste-trends-in-geboorte-en-bevalling/

http://www.nhs.uk/news/2015/11November/Pages/Babies-born-on-the-weekend-have-slightly-higher-death-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief