Marleen Finoulst Verschenen op 20/03/2015

In het nieuws

Een nieuwe Braziliaanse studie volgde baby's vanaf hun geboorte tot aan de leeftijd van 30 jaar. De kinderen die minstens één jaar borstvoeding hadden gekregen, hadden een hoger IQ en waren rijker.

Factcheck

We moeten er niet aan twijfelen dat moedermelk het beste is voor iedere baby. Of borstvoeding een rechtstreekse impact heeft op de intelligentie, laat staan op het inkomen op volwassen leeftijd, werd hier echter niet bewezen. Inkomen en intelligentie worden door heel veel factoren bepaald. Borstvoeding speelt daar in het beste geval een kleine rol in.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Moeders die in 1982 bevielen in een ziekenhuis van de Braziliaanse stad Pelotas werden uitgenodigd om met hun baby deel te nemen aan een onderzoek (1). Bijna 6.000 moeders gingen op de uitnodiging in en vulden gedurende ongeveer 30 jaar regelmatig vragenlijsten in over de wijze waarop ze hun kind voeden, over de schoolloopbaan, het inkomen, enzovoort.

Ongeveer één op vijf kinderen kreeg minder dan één maand borstvoeding, de helft kreeg tussen één en zes maanden borstvoeding en iets minder dan één op drie kreeg langer dan een half jaar borstvoeding. Zodra ze 30 jaar werden, namen de kinderen deel aan een intelligentietest en werd ook gepolst naar hun schoolloopbaan, carrière en inkomen.

De onderzoekers vergeleken de IQ-scores van de kinderen die minder dan één maand borstvoeding hadden genoten met het IQ van diegenen die langer dan één jaar borstvoeding hadden gekregen. In vergelijking met de eersten scoorden deze laatsten 3,76 punten hoger op de IQ-schaal, gingen ze gemiddeld 0,9 jaar langer naar school en verdienden ze gemiddeld 30% meer.

De conclusie luidde dat langdurige borstvoeding nog een impact heeft op het volwassen leven. Het zou de kansen op een goede intelligentie en een goed inkomen vergroten.

Bron

(1) Victoria CG, Horta BL, de Mola CL, et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. The Lancet Global Health. Published online March 18 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het zijn vooral vrouwen uit hogere inkomensklassen die langdurig borstvoeding geven, dat is in Brazilië niet anders dan bij ons. Intelligentie zit gedeeltelijk in de genen. Het valt niet te bewijzen dat borstvoeding een rechtstreekse impact heeft op het IQ, al zijn er nog andere studies die in die richting wijzen. Bij intelligentie spelen veel factoren een rol, zoals familiale aanleg en opgroeien in een motiverende omgeving.

Het zijn gewoonlijk ook de kinderen uit socio-economisch hogere klassen die de beste kansen krijgen op de arbeidsmarkt, mogelijk omdat ze uit een milieu komen waar ze extra gestimuleerd worden om hun best te doen op school. Ook dat is een universeel gegeven. Het zijn de moeders uit hogere klassen die vaker borstvoeding geven, maar of dit op zich impact heeft op het inkomen van de kroost, is niet aangetoond.

Dat moedermelk het beste is voor zuigelingen, daar moeten we natuurlijk niet aan twijfelen. Het heeft ook gunstige invloed op de moeder-kind-relatie. Om daar nu meteen het inkomen en de intelligentie op volwassen leeftijd aan te koppelen, is te kort door de bocht.

Conclusie

We moeten er niet aan twijfelen dat moedermelk het beste is voor iedere baby. Of borstvoeding een rechtstreekse impact heeft op de intelligentie, laat staan op het inkomen op volwassen leeftijd, werd hier echter niet bewezen. Inkomen en intelligentie worden door heel veel factoren bepaald. Borstvoeding speelt daar in het beste geval een kleine rol in.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/03March/Pages/Breastfed-babies-grow-up-to-be-brainier-and-richer.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief