Marleen Finoulst Verschenen op 28/09/2015

In het nieuws

Over het effect van borstvoeding op het IQ van kinderen is al veel inkt gevloeid. Volgens nieuw onderzoek bestaat er inderdaad een klein verschil op 2 jaar, maar blijft daar niets meer van over op 16 jaar.

Factcheck

Moedermelk is de beste keuze voor iedere pasgeborene, maar de invloed van borstvoeding op de intelligentie neem je best met een dikke korrel zout. Bij het opgroeien spelen andere factoren een grotere rol, zoals educatie van de ouders, school, sociale klasse, enzovoort.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Borstvoeding is zonder twijfel de beste voeding voor een pasgeborene. Er worden heel wat gezondheidsvoordelen aan gekoppeld, onder andere een beter afweersysteem en een hogere intelligentie.

Onderzoekers van de Universiteit van Londen onderzochten de intelligentie van 11.582 tweelingen op 9 tijdstippen van bij de geboorte tot de leeftijd van 16 jaar (1). Van deze grote groep had 62% gedurende gemiddeld 4 maanden borstvoeding genoten. De intelligentie werd gemeten aan de hand van observaties en IQ-tests. De onderzoekers vonden een licht significant verschil in IQ bij meisjes van 2 jaar: zij die moedermelk hadden gekregen waren iets intelligenter dan de met flesjes gevoede meisjes. Voor tweejarige jongetjes vonden de onderzoekers geen verschil. Tegen de leeftijd van 16 jaar was het intelligentieverschil bij meisjes ook verdwenen.

De onderzoekers besloten dat andere factoren, zoals opvoeding, intelligentie van de ouders en schoolkeuze, waarschijnlijk een grotere impact hebben op de intelligentie dan borstvoeding. Als er al een invloed is, dan is die zeer bescheiden.

Bron

(1) Von Strumm S, Plomin R. Breastfeeding and IQ growth from toddlerhood through adolescence. PLOS One. Not yet online

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In maart haalde een Braziliaans onderzoek waarbij beweerd werd dat kinderen die borstvoeding kregen, later slimmer en rijker worden, volop de media. De resultaten waren voor interpretatie vatbaar, vooral omdat moeders uit hogere sociale middens vaker borstvoeding geven, wat de uitkomst kan hebben beïnvloed (2).

In dit nieuw onderzoek werden beïnvloedende factoren, zoals educatie en sociale klasse, van bij het begin zoveel mogelijk in rekening gebracht, waardoor het effect erg zwak is, en enkel bij meisjes gevonden werd. Bijkomende vraag is hoe je intelligentie kan meten bij een tweejarige. In dit onderzoek gebeurde dit vooral via observaties door de ouders, wat geen bijzonder betrouwbare methode is (‘mijn kind, slim kind’). Een onafhankelijke observator was wellicht betrouwbaarder geweest.

Conclusie

Moedermelk is de beste keuze voor iedere pasgeborene, maar de invloed van borstvoeding op de intelligentie neem je best met een dikke korrel zout. Bij het opgroeien spelen andere factoren een grotere rol, zoals educatie van de ouders, school, sociale klasse, enzovoort.

Referenties

(2) http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/maakt-borstvoeding-baby-s-later-slimmer-en-rijker

http://www.nhs.uk/news/2015/09September/Pages/No-significant-link-between-breastfeeding-and-higher-IQ.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief