Nina Van Den Broecke Verschenen op 02/09/2019

In het nieuws

Het tijdstip waarop we eten blijkt een invloed te hebben op ons gewicht. Zo hebben mensen die stevig ontbijten en het ’s avonds sober houden een gezonder gewicht. Hoe dit komt, is niet duidelijk. Met een nieuwe interventiestudie denken wetenschappers het antwoord gevonden te hebben.

Factcheck

Onderzoekers stellen vast dat je eetlust vermindert en je je sneller verzadigd voelt wanneer je ’s avonds niet (of weinig) eet. Dat zou te maken hebben met veranderingen in een hormoon dat de eetlust regelt. De studie helpt verklaren waarom ontbijten als een keizer, lunchen als een koning en dineren als een bedelaar een gunstig effect heeft op je gewicht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Twee belangrijke hypotheses naar het waarom doen de ronde. Volgens sommigen is je energieverbruik hoger wanneer je je laatste maaltijd vroeg op de dag eet. Anderen denken dat het eerder te wijten is aan het effect op honger en verzadiging.

Met hun nieuwe studie hebben wetenschappers proberen achterhalen welke hypothese klopt (1). Elf gezonde volwassenen (20-45 jaar) met overgewicht namen aan het onderzoek deel. Iedere deelnemer volgde twee verschillende voedingsschema’s gedurende vier dagen. Beide schema’s bestonden uit identiek dezelfde maaltijden. Elk schema bracht dus evenveel energie (calorieën) aan. Enkel het moment waarop gegeten werd verschilde. In het controleschema ontbeten ze om 8 uur en kregen ze hun avondeten om 20 uur. Tijdens de interventieperiode namen ze hun ontbijt ook om 8 uur. De lunch werd om 11u gegeten en het diner reeds om 14 uur. Ze vastten dus 18 van de 24 uur in plaats van 12 van de 24 uur. Op de vierde dag van elke periode werd het energieverbruik gemeten door indirecte calorimetrie. Ook werd het gehalte van verschillende hormonen die betrokken zijn bij de regulatie van honger en eetlust bepaald in het bloed. Via een gestandaardiseerde vragenlijst werd bij de deelnemers gepolst naar hun honger- en verzadigingsgevoel.

De resultaten tonen aan dat er geen verschil is in energieverbruik tussen de voedingsschema’s. Mensen verbranden in beide gevallen evenveel calorieën. Wel bleek dat wanneer de deelnemers hun laatste maaltijd reeds om 14 uur aten, ze minder honger en een voller gevoel hadden. Dit zou deels te danken zijn aan de verlaagde concentratie van het hormoon ghreline. Het lijkt er dus op dat de tweede hypothese het haalt.

Bron

(1) Ravussin, E., Beyl, R. A., Poggiogalle, E., e.a. (2019). Early Time‐Restricted Feeding Reduces Appetite and Increases Fat Oxidation But Does Not Affect Energy Expenditure in Humans. Obesity, 27(8), 1244-1254.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie werpt meer licht op de reden waarom het een verschil maakt op welk tijdstip je eet (en niet eet). Op zich gaat het om een goed opgezette studie, maar het beperkt aantal deelnemers en de korte tijdsduur maken dat we toch voorzichtig moeten zijn met het veralgemenen van de resultaten.

Wel dragen de resultaten bij aan een betere onderbouwing van de vaststelling dat het beter is om ’s morgens goed te ontbijten en ’s avonds niet te veel te eten (2). Maar op het definitieve antwoord naar het waarom is het nog even wachten.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat je eetlust vermindert en je je sneller verzadigd voelt wanneer je ’s avonds niet (of weinig) eet. Dat zou te maken hebben met veranderingen in een hormoon dat de eetlust regelt. De studie helpt verklaren waarom ontbijten als een keizer, lunchen als een koning en dineren als een bedelaar een gunstig effect heeft op je gewicht.

Referenties

(2) Jakubowicz, Daniela, et al. "High caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women." Obesity 21.12 (2013): 2504-2512.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief