Nina Van Den Broecke Verschenen op 14/12/2020

In het nieuws

Enerzijds wordt vis aangeraden aan zwangere vrouwen, omdat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de baby. Anderzijds is het onduidelijk of de schadelijke stoffen in vis, zoals kwik of dioxines, een negatief effect kunnen hebben. Eet je nu beter wel of geen vis als je zwanger bent?

Factcheck

Een Japanse studie toont aan dat er niks mis is met vis eten tijdens de zwangerschap. Zelfs bij een hoge visinname stelden de onderzoekers geen negatieve effecten op de ontwikkeling van het kind vast. Het blijft wel belangrijk om op te letten met vissen die meer schadelijke stoffen kunnen bevatten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een grote Japanse studie zijn onderzoekers nagegaan of er een verband is tussen de hoeveelheid vis die een vrouw eet tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van haar kind (1). Ze hebben daarvoor de gegevens gebruikt van 81.697 moeders en hun kind van 6 maanden, en van 77.751 moeders en hun kind van 1 jaar.

De wetenschappers vroegen aan de moeders hoeveel vis ze aten tijdens hun zwangerschap. Bij de kinderen evalueerden ze de psychosociale ontwikkeling op de leeftijd van 6 maanden of 1 jaar. Door die gegevens met elkaar te vergelijken, konden de onderzoekers nagaan of er een verband bestaat tussen beide.

Uit de statistische analyse blijkt dat veel vis eten (gemiddeld 69 gram/dag) de kans op achterstand in het probleemoplossend vermogen verkleint op de leeftijd van 6 maanden en 1 jaar. Ook de kans op een motorische achterstand (fijne motoriek) blijkt te verkleinen op de leeftijd 1 jaar. De onderzoekers stelden geen verbanden vast tussen vis eten tijdens de zwangerschap en grove motoriek, communicatievaardigheden en sociale vaardigheden bij het kind. Tussen de inname van omega-3 vetten en de fijne motoriek en het probleemoplossend vermogen vonden ze gelijkaardige verbanden.

Bron

(1) Hamazaki, K., Matsumura, K., Tsuchida et al. Maternal dietary intake of fish and PUFAs and child neurodevelopment at 6 months and 1 year of age: a nationwide birth cohort—the Japan Environment and Children's Study (JECS). The American journal of clinical nutrition 2020;112(5):1295-1303.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Of vis en omega-3-vetten, die je vooral aantreft in vette vis zoals zalm of makreel, werkelijk een positief effect hebben op de ontwikkeling van je kind, kan deze Japanse studie niet aantonen. Ook systematische overzichtsstudies kunnen op deze vraag geen eenduidig antwoord geven (2,3). Wat dit onderzoek wel aantoont, is dat een hoge visinname (tot 69 gram/dag) tijdens de zwangerschap geen negatief effect blijkt te hebben op de ontwikkeling van het kind.

De vrees dat schadelijke stoffen in vis de overhand nemen, blijkt dus onterecht. Het blijft natuurlijk wel raadzaam om vissoorten die meer zware metalen, zoals kwik en cadmium, PCB’s of dioxines kunnen bevatten te mijden. Om die reden raadt Kind en Gezin zwangere vrouwen aan om op te letten met zoetwatervissen en roofvissen zoals paling, tonijn, haai, zwaardvis en marlijn (4).

Conclusie

Een Japanse studie toont aan dat er niks mis is met vis eten tijdens de zwangerschap. Zelfs bij een hoge visinname stelden de onderzoekers geen negatieve effecten op de ontwikkeling van het kind vast. Het blijft wel belangrijk om op te letten met vissen die meer schadelijke stoffen kunnen bevatten.

Referenties
  • (2) Rangel-Huerta, O. D., & Gil, A. (2018). Effect of omega-3 fatty acids on cognition: an updated systematic review of randomized clinical trials. Nutrition reviews, 76(1), 1-20.
  • (3) Lehner, A., Staub, K., Aldakak, L., Eppenberger, P., Rühli, F., Martin, R. D., & Bender, N. (2020). Impact of omega-3 fatty acid DHA and EPA supplementation in pregnant or breast-feeding women on cognitive performance of children: systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews.
  • (4) https://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/zwanger/voeding-en-beweging/eet-gezond/
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief