Marleen Finoulst Verschenen op 03/02/2015

In het nieuws

In Frankrijk werd op donderdag 29 januari een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. Die nieuwe wet geldt als primeur in Europa.

Factcheck

Op basis van de huidige stand van de wetenschap is er geen bewijs over schadelijke effecten van elektromagnetische stralen afkomstig van gsm's en draadloze netwerken. Ook niet in de nabijheid van kleine kinderen. Vandaag beschikken we evenwel niet over langetermijneffecten (langer dan 20-30 jaar). Voorzichtigheidshalve wordt daarom aanbevolen het gsm-gebruik bij kinderen te beperken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Vanaf nu is wifi in Frankrijk verboden in alle locaties waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. Franse basisscholen wordt geadviseerd hun wifi-verbinding uit te schakelen wanneer ze niet wordt gebruikt. De wet kwam er niet zonder slag of stoot, omdat er nog steeds onenigheid bestaat over de mogelijk schadelijke effecten van wifi.

Wifi staat voor een techniek waarbij de verbindingen in een computernetwerk draadloos zijn. Wifi-apparatuur is uitgerust met antennes die radiogolven uitzenden en ontvangen. De gebruikte frequenties situeren zich tussen 2,4 en 5 GHz. De zender straalt met een vermogen van maximaal 0,1 tot 0,2 Watt. Wifi-netwerken zijn overal: thuis, in cafés, restaurants en hotspots in diverse openbare gebouwen.

Sommige mensen melden vage klachten, zoals hoofdpijn en slapeloosheid, die ze toegeschrijven aan de invloed van wifi-netwerken. Men noemt dit elektromagnetische overgevoeligheid. Er is heel wat onderzoek naar gedaan, maar tot op heden zijn er geen wetenschappelijke argumenten dat straling van draadloze communicatie de gezondheid schaadt.

Omdat er nog onzekerheid bestaat over langetermijneffecten, wordt in diverse landen, waaronder België, wel aanbevolen om voorzichtig om te springen met wifi, in het bijzonder bij kinderen. Zo heeft de Vlaamse overheid een reeks aanbevelingen voor kinderdagverblijven uitgewerkt (2). Wat oudere kinderen betreft, wordt geadviseerd voorzichtig om te springen met gsm's (3). Bovendien heeft Europa grenswaarden vastgelegd voor blootstelling aan elektromagnetische velden.

Bron

(1) http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/30/01016-20150130ARTFIG00248-le-wifi-desormais-inter...

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Onze omgeving is doorspekt met draadloze netwerken, waardoor de meeste mensen voortdurend worden blootgesteld aan elektromagnetische stralen. Om een idee te hebben over de mate van blootstelling: 10 seconden bellen met een gsm komt overeen met 100 dagen onafgebroken vertoeven op 2 meter afstand van een wifi-installatie. Of nog, gedurende één jaar in de buurt zijn van een wifi-hotspot genereert dezelfde blootstelling als 20 minuten telefoneren met een gsm.

In opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie werd in 2010 een systematic review, dit is een wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit, opgezet over de effecten van gsm's en wifi-stations op de gezondheid (4).Dit overzichtsonderzoek includeerde 17 relevante studies over het onderwerp. De resultaten waren geruststellend: men vond geen enkel verband tussen wifi en gsm-straling en gezondheidsklachten. Ook niet bij kinderen.

Wat de subjectieve klachten betreft, heeft onderzoek uitgewezen dat vooral mensen die zich zorgen maken over elektromagnetische stralen hier last van overvinden. Dit noemt men een nocebo-effect (5).

Dat alles neemt echter niet weg dat de ongerustheid blijft.

Omdat de gsm-technologie pas sinds de jaren 90 bestaat, beschikken we vandaag nog niet over langetermijneffecten (langer dan 20-30 jaar). Daarom blijven wetenschappers de zaken van nabij opvolgen.

Conclusie

Op basis van de huidige stand van de wetenschap is er geen bewijs over schadelijke effecten van elektromagnetische stralen afkomstig van gsm's en draadloze netwerken. Ook niet in de nabijheid van kleine kinderen. Vandaag beschikken we evenwel niet over langetermijneffecten (langer dan 20-30 jaar). Voorzichtigheidshalve wordt daarom aanbevolen het gsm-gebruik bij kinderen te beperken.

Referenties

http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/onderzoek-gezondheid

(2) http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=22335&terms=gsm+kinderen#Kinderopvang

(3) http://www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=22335&terms=gsm+kinderen#GSM-gevaar

(4) Röösli M, Frei P, Mohler E, Hug K. Systematic review on the health effects of exposure to radiofrequency electromagnetic field from mobile phone base stations. Bull World Health Organ 2010;88:887-896

(5) Michael Witthöft en James Rubin: Are media warnings about the adverse health effects of modern life self-fulfilling? An experimental study on idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF), Journal of Psychosomatic Research, mei 2013 DOI:10.1016/j.jpsychores.2012.12.002

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief