Marleen Finoulst Verschenen op 25/02/2014

In het nieuws

Voor wie op dieet is en de zin in zoet of vette voeding maar moeilijk kan onderdrukken, kan een spelletje Tetris misschien de oplossing bieden. Dat lazen we althans in een krant.

Factcheck

Tetris spelen gedurende 3 minuten, wat kan beschouwd worden als een intensieve visuele taak, vermindert de trek in eten en drinken onmiddellijk erna. Hoe lang dit verminderde verlangen aanhoudt, is niet bekend. Of de online puzzel spelen je minder doet eten, werd niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens nieuw onderzoek zou een intensieve visuele bezigheid als Tetris mensen afleiden van trek in zoetigheden, vette snacks en mogelijk ook sigaretten (1). De onderzoekers lieten 80 proefpersonen, gezonde jonge vrouwen tussen 19 en 30 jaar, aangeven op een schaal van 1 tot 100 hoeveel trek ze op dat moment hadden in eten, drinken, koffie en sigaretten. Achtenvijftig vrouwen hadden trek in eten of drinken, 10 in koffie en 12 in sigaretten. Nadien werden ze onderverdeeld in 2 groepen en aan een computer gezet. De ene groep moest Tetris spelen, een intensief puzzelspel (te vergelijken met Blokken op Eén), de andere groep zag een progressief groeiende balk op het scherm die aangaf dat software wordt opgeladen. Na drie minuten gaf de balk een foutsignaal voor de enen en stopte het Tetris spel voor de anderen. Opnieuw moesten de proefpersonen aangeven op een schaal van 1 tot 100 hoeveel trek ze op dat moment hadden in eten, drinken, koffie of sigaretten. De groep die Tetris had gespeeld had duidelijk minder trek dan de controlegroep. De onderzoekers besluiten dat activatie van het visuele werkgeheugen ertoe leidt dat er minder aandacht kan gaan naar verlangen naar eten of drinken. Voor sigaretten en koffie was het effect minder duidelijk.

Bron

(1) Skorka-Brown J, Andrade J, May J. Playing ‘Tetris’ reduces the strength, frequency and vividness of naturally occurring cravings. Addiction. Published online February 5 2014

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bezig zijn met een visuele taak, zoals het oplossen van een online puzzelspel, leidt de gedachten af van eten en drinken. Voor sigaretten en koffie waren de cijfers te beperkt om uitspraken te kunnen doen. Dit onderzoek heeft heel wat beperkingen. Zo werd de trek getest onmiddellijk na het spel en niet op latere momenten. Het is best mogelijk dat de goesting een halfuur later opnieuw de kop opsteekt.

Evenmin weten we of de proefpersonen daadwerkelijk minder aten nadat ze Tetris hadden gespeeld. Minder trek leidt niet noodzakelijk tot minder eten.

We weten ook niet of de tijdelijke daling in verlangen te maken heeft met Tetris op zich en of het effect ook optreedt voor andere spelletjes of puzzels zowel on- als offline. Mogelijk gaat het enkel om een tijdelijk afleidingsmanoeuver.

Conclusie

Tetris spelen gedurende 3 minuten, wat kan beschouwd worden als een intensieve visuele taak, vermindert de trek in eten en drinken onmiddellijk erna. Hoe lang dit verminderde verlangen aanhoudt, is niet bekend. Of de online puzzel spelen je minder doet eten, werd niet onderzocht.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/02February/Pages/Do-Tetris-weight-loss-claims-stack-up.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief