Marleen Finoulst Verschenen op 05/02/2016

In het nieuws

Het rookverbod in openbare plaatsen redt vooral levens van niet-rokers in Europa: ze zijn minder vaak slachtoffer van hartinfarcten en beroertes. Dat toont een nieuw overzichtsonderzoek van de Cochrane Collaboration.

Factcheck

Een nieuwe, goed uitgevoerde overzichtsstudie suggereert dat het rookverbod in openbare plaatsen geleid heeft tot minder hart- en vaatziekten (hartinfarcten en beroertes), vooral bij niet-rokers in Europa. Al zal men dit nooit echt kunnen bewijzen. Globaal heeft dit rookverbod weinig impact op het aantal rokers.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De Cohrane Tobacco Addiction Group, een internationale groep wetenschappers die de effecten van het rookverbod opvolgt, bracht zo net een nieuw rapport uit (1). Ze bestudeerden de effecten van het rookverbod in openbare plaatsen in 21 Europese landen. Daartoe verzamelden ze alle goed uitgevoerde studies, in totaal 77, die de effecten van het rookverbod onderzochten op het voorkomen van hartziekten (infarct), beroertes, longziekten (COPD en astma), op de gezondheid van pasgeborenen, op het aantal rookgerelateerde overlijdens en het aantal mensen dat rookt of stopt met roken. Ze vonden vrij overtuigende resultaten voor een daling van hart- en vaatziekten (hartinfarct en beroerte). Dit gunstig effect bleek groter voor niet-rokers dan voor rokers. De effecten op longziekten waren tegenstrijdig. Verder werden minder baby’s te vroeg geboren en stopten meer zwangere vrouwen met roken. Het aantal rokers daalde echter niet, al tonen sommige studies wel een toename in rookstoppogingen na het invoeren van het verbod, maar zonder veel succes.

De conclusie van dit overzichtsonderzoek luidt dat het rookverbod de gezondheid zeker ten goede komt, vooral van niet-rokers. Rokers blijven daarentegen vasthangen aan hun hardnekkige gewoonte.

Bron

(1) Frazer K, Callinan JE, McHugh J et al. Legislative smoking bans for reducing harms from secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews. Published online February 4 2016.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studies zijn heel moeilijk uit te voeren, omdat er te veel interfererende factoren zijn. Het is onmogelijk te bewijzen dat een daling in hospitalisaties voor hartinfarct en beroerte het rechtstreekse gevolg zijn van het rookverbod in een land. Anderzijds toonde een eerder overzichtsonderzoek dat dezelfde groep in 2010 uitvoerde gelijkaardige resultaten, zij het in minder landen. Dat maakt de resultaten van dit update-onderzoek wel waarschijnlijker.

Het is jammer dat het rookverbod in openbare plaatsen niet geleid heeft tot minder rokers, enkel zwangere vrouwen gaven vaker het roken op. Wereldwijd zou naar schatting één persoon op 10 overlijden door roken, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Conclusie

Een nieuwe, goed uitgevoerde overzichtsstudie suggereert dat het rookverbod in openbare plaatsen geleid heeft tot minder hart- en vaatziekten (hartinfarcten en beroertes), vooral bij niet-rokers in Europa. Al zal men dit nooit echt kunnen bewijzen. Globaal heeft dit rookverbod weinig impact op het aantal rokers.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/02February/Pages/smoking-ban-prevents-heart-attacks-stroke.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief