Nina Van Den Broecke Verschenen op 04/03/2021

In het nieuws

Meer dan een kwart van de volwassenen slaapt regelmatig slecht, en velen van hen gebruiken slaapmiddelen. Zulke slaapmiddelen mag je nochtans slechts gedurende korte tijd gebruiken. Volgens nieuw onderzoek zouden omega-3-vetzuren kunnen helpen om beter te slapen. Klopt dat?

Factcheck

Omega-3-vetzuren lijken volgens een nieuwe studie een zeer bescheiden positief effect te hebben op de slaap. Voedingssupplementen met DHA verbeterden de slaapefficiëntie en inslaaptijd bij de deelnemers, maar dat vertaalde zich niet in een beter uitgerust gevoel. Supplementen met EPA verkortten de slaaptijd, zonder negatief effect op het energieniveau van de deelnemers. Of omega-3-vetzuren de oplossing zijn voor slaapproblemen, is echter zeer twijfelachtig.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Omega-3 vetzuren zijn onverzadigde vetzuren die, in tegenstelling tot verzadigde vetzuren, gezond zijn. De bekendste omega-3-vetzuren zijn DHA en EPA. Vooral DHA zou helpen om beter te slapen. EPA zou minder effect hebben op de slaap.

Dieronderzoek toonde al aan dat omega-3-vetzuren een positief effect zouden kunnen hebben op onze slaap. Studies bij mensen zijn echter schaars. Daarom hebben onderzoekers uit Engeland deze kwestie in een nieuwe studie verder uitgespit (1).

Studie-opzet

De studie duurde 26 weken, en er namen 90 gezonde volwassenen aan deel. Ze werden willekeurig ingedeeld in drie groepen:

 • De eerste groep deelnemers kreeg elke dag een voedingssupplement met DHA.
 • De tweede groep kreeg een voedingssupplement met EPA.
 • De derde groep (controlegroep) kreeg een voedingssupplement gevuld met olijfolie.

Noch de deelnemers, noch de onderzoekers wisten wie welk supplement kreeg. Bij aanvang van de studie en op geregelde tijdstippen tussendoor moesten de deelnemers:

 • vragenlijsten invullen;
 • een slaapdagboek bijhouden;
 • het gehalte aan omega-3-vetzuren in hun bloed laten bepalen;
 • een toestelletje dragen om hun slaap te registeren.
Studieresultaten

Na 26 weken werden alle gegevens statistisch verwerkt om te kijken of de omega-3-vetzuren een effect hadden op de slaap van de proefpersonen.

 • Het DHA-voedingssupplement zorgde ervoor dat de deelnemers sneller insliepen.
 • Het verbeterde ook de slaapefficiëntie: met andere woorden, de deelnemers lagen ‘s nachts minder wakker. Op zich een positief effect, maar de deelnemers voelden zich minder uitgeslapen.
 • Ook gaven ze aan minder energie te hebben om de dag goed te beginnen dan de deelnemers die een EPA-voedingssupplement kregen. Nochtans spendeerden die laatsten minder tijd in bed en sliepen ze minder lang.

De onderzoekers besluiten dat omega-3-vetzuren, en vooral DHA, een positief effect hebben op de slaap.

Bron

(1) Patan, M. J., Kennedy, D. O., Husberg, C., et al (2021). Differential Effects of DHA-and EPA-Rich Oils on Sleep in Healthy Young Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 13(1), 248.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De resultaten van deze goed uitgevoerde studie tonen aan dat omega-3-vetzuren een licht positief effect hebben op enkele parameters: de slaapefficiëntie bedroeg 92% en 91,9% in de omega-3 groepen, tegenover 90,3% in de controlegroep. Op het aantal keer wakker worden en hoelang de deelnemers dan wakker lagen, hadden de omega-3-supplementen geen effect. Ook de andere parameters waren eigenlijk niet duidelijk: de personen in de controlegroep sliepen langer dan die in de EPA-groep, en 18 minuten minder lang dan die in de DHA-groep. Toch voelden de deelnemers uit de controlegroep zich het meest energiek!

Al bij al waren de resultaten zeer bescheiden, en had de studie ook enkele beperkingen:

 • De slaapgegevens werden niet in het begin van de studie nagegaan. Daardoor konden de onderzoekers op het einde van de studie niet weten of de verschillen tussen de groepen te verklaren waren door de interventie, of door verschillen aan de start.
 • De deelnemers hadden niet per se slaapproblemen. We kunnen daarom jammer genoeg geen uitspraak doen over het mogelijke effect van omega-3-vetzuren bij mensen met ernstige slaapproblemen.
 • Tot slot, niet onbelangrijk: De studie werd gesponsord door een firma die omega-3-supplementen verkoopt. Daarom leverden de onderzoekers waarschijnlijk inspanningen om toch een effect te vinden in de wirwar van gegevens.

Conclusie

Omega-3-vetzuren lijken volgens een nieuwe studie een zeer bescheiden positief effect te hebben op de slaap. Voedingssupplementen met DHA verbeterden de slaapefficiëntie en inslaaptijd bij de deelnemers, maar dat vertaalde zich niet in een beter uitgerust gevoel. Supplementen met EPA verkortten de slaaptijd, zonder negatief effect op het energieniveau van de deelnemers. Of omega-3-vetzuren de oplossing zijn voor slaapproblemen, is echter zeer twijfelachtig.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief