Patrick Mullie Verschenen op 27/10/2020

Bewering

Of het nu gaat om het monotone geluid van een ventilator of een kabbelend beekje: veel mensen gebruiken ‘white noise’ om in dromenland te geraken. Maar werkt het ook echt?

Factcheck

Amerikaanse onderzoekers gingen na of je beter slaapt met ‘white noise’, een monotoon geluid dat je hartslag en ademhaling zou vertragen en je sneller zou doen slapen. De resultaten van een systematische literatuuranalyse wijzen uit dat meer onderzoek nodig is, ook over de mogelijke nevenwerkingen op de slaapkwaliteit en het gehoor.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of we beter slapen met ‘white noise’ (1). De term white noise betekent een monotoon geluid van bijvoorbeeld een ventilator, een stofzuiger of een kabbelend beekje. Dergelijke geluiden beluisteren zou je toelaten om sneller de slaap te vatten. Het monotoon geluid zou je hartslag en ademhaling doen vertragen, waardoor je beter in slaap kan vallen.

Om hun onderzoeksvraag te beantwoorden, voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit. Ze vonden 38 studies die een vorm van white noise toepasten bij kinderen en volwassenen. De slaapkwaliteit werd geregistreerd aan de hand van vragenlijsten, interviews en/of elektronisch materiaal.

De resultaten van deze systematische literatuurstudie tonen vooral aan dat aanvullend onderzoek nodig is om de effecten van white noise op de slaap op te helderen. De opgenomen studies in het literatuuronderzoek waren doorgaans van zeer lage kwaliteit en leverden tegenstrijdige resultaten op.

De onderzoekers kwamen tot het besluit dat meer onderzoek nodig is over het nut van white noise, net als over de mogelijke nevenwerkingen op de slaapkwaliteit en het gehoor.

Bron

(1) Riedy SM, Smith MG, Rocha S, et al. Noise as a sleep aid: A systematic review. Sleep Med Rev. 2020 Sep 9;55:101385.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze goed uitgevoerde studie toont duidelijk de beperkingen aan van literatuuronderzoek: wanneer de opgenomen studies van lage kwaliteit zijn, dan kan een literatuurstudie dit niet goedmaken. De studies in deze literatuuranalyse waren zo verschillend in methode, onderzoeksgroep, meetinstrumenten en slaapevaluatie dat het bijna niet mogelijk is om tot een degelijk besluit te komen.

Volgens de theorie zou een monotoon geluid zorgen voor afleiding, waardoor je minder piekert in bed. Wetenschappelijk onderzoek kan dat effect van white noise niet bevestigen, en dus de massale commercialisatie van mobiele applicaties met zo’n geluid niet rechtvaardigen. Er zijn nu al meer dan 200 applicaties op internet beschikbaar die white noise in verschillende vormen aanbieden. Namen als ‘sleep miracle’ en ‘white noise ambiance’ met hoge reviewcijfers creëren hoge verwachtingen, die wetenschappelijk niet ondersteund worden.

Dat sluit niet uit dat sommigen baat hebben bij white noise om in te slapen, terwijl anderen er juist zenuwachtig van worden. Relaxatie-oefeningen en rustige ademhalingsoefeningen kunnen soms meer helpen om in te slapen dan een soms ergerlijk monotoon geluid.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers gingen na of je beter slaapt met ‘white noise’, een monotoon geluid dat je hartslag en ademhaling zou vertragen en je sneller zou doen slapen. De resultaten van een systematische literatuuranalyse wijzen uit dat meer onderzoek nodig is, ook over de mogelijke nevenwerkingen op de slaapkwaliteit en het gehoor.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief