Nina Van Den Broecke Verschenen op 16/01/2019

In het nieuws

Cafeïne wordt vaak gebruikt bij te vroeg geboren baby’s om het stoppen van de ademhaling te voorkomen. Nieuw onderzoek suggereert dat het ook een positief effect heeft op de hersenontwikkeling.

Factcheck

Premature baby's krijgen meestal een behandeling met cafeïne om te voorkomen dat hun ademhaling stilvalt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zo’n behandeling mogelijk ook een gunstige invloed heeft op de hersenontwikkeling. Meer onderzoek is nodig om na te gaan op welke aspecten van de hersenontwikkeling cafeïne een positief effect kan hebben.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Uit eerder klein onderzoek bleek reeds dat er mogelijk een verband is tussen cafeïne en de hersenontwikkeling van prematuren. Het is echter niet duidelijk hoe groot het effect is, welke dosis nodig is en wanneer best gestart wordt met het toedienen van cafeïne.

In een nieuwe studie uitgevoerd bij Canadese prematuren probeerden wetenschappers deze vragen te beantwoorden. Aan het onderzoek namen 2.108 premature baby’s (geboren na max. 29 weken zwangerschap) deel. Op het moment van het onderzoek waren de kinderen 18 en 24 maanden oud. Op deze tijdstippen werden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de hersenontwikkeling te evalueren. Zo werd gebruik gemaakt van de Bayley Scales of Infant and Toddler Development, een gestandaardiseerd instrument om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te identificeren. Deze resultaten werden gekoppeld aan het moment dat de baby’s cafeïne kregen toegediend tijdens de eerste levensfase. 1.545 baby’s kregen binnen de 2 dagen na de geboorte cafeïne toegediend. Een kleine minderheid kreeg pas na 2 dagen cafeïne. Na statistische verwerking van de gegevens stellen de onderzoekers dat cafeïne een positief effect heeft op de hersenontwikkeling en dat het best zo vlug mogelijk wordt toegediend (1).

Bron

(1) Lodha, A., Entz, R., Synnes, A., Creighton, D., Yusuf, K., Lapointe, A., ... & Shah, P. S. (2019). Early Caffeine Administration and Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants. Pediatrics, 143(1), e20181348.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De voornaamste sterkte van deze studie is het groot aantal prematuren dat deelnam. Een belangrijk minpunt is dat men geen gegevens heeft over de hoeveelheid cafeïne die toegediend werd. Dit kan uiteraard een invloed hebben op de resultaten. Zo zou het kunnen dat de ene groep een hogere dosis kreeg dan de andere. Daarnaast was er een verschil in de periode dat er cafeïne gegeven werd. De groep die vóór 2 dagen cafeïne kreeg, kreeg dit ook langer, wat de resultaten ook beïnvloed kan hebben. Tot slot verschilden de 2 groepen nog op meerdere vlakken van elkaar. Hoewel de onderzoekers probeerden hier rekening mee te houden, kan niet uitgesloten worden dat andere factoren het effect kunnen verklaren. Ze kunnen met andere woorden niet aantonen dat de gemeten verschillen in hersenontwikkeling te wijten zijn aan het tijdstip waarop de cafeïne geïntroduceerd werd. Doordat er geen controlegroep was die geen cafeïne kreeg ter vergelijking, is het zelfs niet mogelijk om te stellen dat cafeïne een effect heeft op de hersenontwikkeling. Recent werd nog een studie gevoerd die dit beter onderzocht. Uit deze studie blijkt dat cafeïne bij premature baby’s een positief effect heeft op bepaalde aspecten van de hersenontwikkeling, zoals de motorisch-visuele ontwikkeling, maar geen invloed heeft op de algemene intelligentie op kinderleeftijd (2).

Conclusie

Premature baby's krijgen meestal een behandeling met cafeïne om te voorkomen dat hun ademhaling stilvalt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zo’n behandeling mogelijk ook een gunstige invloed heeft op de hersenontwikkeling. Meer onderzoek is nodig om na te gaan op welke aspecten van de hersenontwikkeling cafeïne een positief effect kan hebben.

Referenties

(2) Mürner-Lavanchy, I. M., Doyle, L. W., Schmidt, B., Roberts, R. S., Asztalos, E. V., Costantini, L., ... & Moddemann, D. (2018). Neurobehavioral Outcomes 11 Years After Neonatal Caffeine Therapy for Apnea of Prematurity. Pediatrics, 141(5), e20174047.

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief