Nina Van Den Broecke Verschenen op 30/08/2021

In het nieuws

Een te grote hoeveelheid buikvet is slecht voor je gezondheid. Gezond eten en voldoende bewegen zijn de beste manieren om je buikvet te verminderen. Onderzoekers zijn nagegaan of tai chi een goed alternatief is voor een klassiek beweegprogramma.

Factcheck

Tai chi, een vloeiende opeenvolging van bewegingen uitgevoerd op een ontspannen manier, heeft net zoals een klassiek beweegprogramma een positief effect op je hoeveelheid buikvet. Daardoor verklein je je kans op hart- en vaatziekten en sterfte. Je kiest het best wat je graag doet. Zo hou je het het langst vol.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een klassiek beweegprogramma bestaat uit een mix van duurtraining, zoals lopen, zwemmen of fietsen, en spierversterkende oefeningen. Niet iedereen staat daar voor open. Daarom zijn onderzoekers nagegaan of tai chi een waardig alternatief kan zijn. Tai chi is een van oorsprong Chinese vechtkunst, die nu als lichaamsbeweging wordt uitgeoefend. Het is een vloeiende opeenvolging van bewegingen, die je op een ontspannen manier uitvoert met zo weinig mogelijk overbodige spierspanning.

Aan een interventiestudie namen 543 volwassenen ouder dan 50 jaar met te veel buikvet deel. Het merendeel waren vrouwen. De deelnemers werden willekeurig ingedeeld in drie groepen:

  • een interventiegroep die een klassiek beweegprogramma volgde;
    • Onder begeleiding van een sportcoach volgden ze gedurende 12 weken driemaal per week een groepssessie van 1 uur.
  • een interventiegroep die tai chi (Yang-stijl) volgde;
    • Ook zij volgden onder begeleiding gedurende 12 weken driemaal per week een groepssessie van 1 uur.
  • een controlegroep.

De middelomtrek van de deelnemers werd gemeten bij aanvang van de studie, na 12 weken en na 38 weken. De middelomtrek geeft een goed beeld van de hoeveelheid buikvet. Te veel buikvet verhoogt je risico op hart- en vaatziekten en sterfte (2). Bij vrouwen moet de buikomtrek kleiner dan 80 cm zijn, bij mannen kleiner dan 94 cm (3). Daarnaast werden ook het gewicht, de bloeddruk en verschillende bloedwaarden (triglyceriden, HDL-cholesterol en bloedsuiker) bepaald bij de proefpersonen.

Uit de statistische analyse blijkt dat de middelomtrek:

  • na 12 weken met 1,3 cm verminderde in de klassieke beweeggroep en met 1,8 cm in de tai chi-groep in vergelijking met de controlegroep;
  • na 38 weken met 3,6 cm verminderde in de klassieke beweeggroep en met 4,3 cm in de tai chi-groep ten opzichte van de controlegroep.

De resultaten tonen dus aan dat zowel het klassiek beweegprogramma als tai chi een positief effect hebben op de hoeveelheid buikvet. Daarnaast verbeterden het lichaamsgewicht, de triglyceriden en de HDL of goede cholesterol licht bij beide interventiegroepen.

De onderzoekers concluderen dat tai chi een waardig alternatief is voor een klassiek beweegprogramma om je buikvet te verminderen (1).

Bron

(1) Siu, P. M., Yu, A. P., Chin, E. C., Yu, D. S., Hui, S. S., Woo, J., ... & Irwin, M. R. (2021). Effects of Tai Chi or Conventional Exercise on Central Obesity in Middle-Aged and Older Adults: A Three-Group Randomized Controlled Trial. Annals of Internal Medicine.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De resultaten van deze studie zijn uiteraard positief. Ze tonen aan dat tai chi vooral een positief effect heeft op de hoeveelheid buikvet. Dat is ook de conclusie van een recente systematische review over de effecten van tai chi (4).

Maar ook een klassiek beweegprogramma heeft een positief effect. Het lijkt dus op zich niet zoveel uit te maken welke vorm van beweging je kiest. Belangrijk is dat je iets kiest dat bij jou past en dat je graag doet. Zo kan je het het langst volhouden (5).

Conclusie

Tai chi, een vloeiende opeenvolging van bewegingen uitgevoerd op een ontspannen manier, heeft net zoals een klassiek beweegprogramma een positief effect op je hoeveelheid buikvet. Daardoor verklein je je kans op hart- en vaatziekten en sterfte. Je kiest het best wat je graag doet. Zo hou je het het langst vol.

Referenties
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief