Nina Van Den Broecke Verschenen op 10/03/2020

In het nieuws

Een overdaad aan snelle snacks rijk aan suiker en vet vergroot niet alleen de kans op welvaartsziekten, maar zou ook je geheugen aantasten. Dat is althans de conclusie van een nieuw onderzoek.

Factcheck

Experimenten bij muizen hebben in het verleden een negatief effect aangetoond van ongezond vet- en suikerrijk voedsel op het geheugen. Onderzoekers hebben dit nu bij mensen getest, maar deze studie vindt geen duidelijk antwoord op de vraag of fastfood een ongunstig effect heeft op het geheugen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Uit onderzoek bij muizen is gebleken dat een voeding rijk aan verzadigde vetten en suikers een negatief effect kan hebben op je geheugen. Voor een onderzoeksgroep uit Australië, de VS en het VK was dit de aanleiding om na te gaan of dezelfde effecten ook bij mensen optreden (1). Concreet wilden ze nagaan of een voeding rijk aan (verzadigde) vetten en suikers een negatief effect heeft op het verbale geheugen.

Er namen 110 jonge, gezonde volwassenen deel aan deze interventiestudie. Een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen was dat je gezonder dan gemiddeld at. Dit hield in dat ze goed scoorden op een vragenlijst over hun voedingsgewoonten die ze zelf invulden. 

Vervolgens deelden de onderzoekers de deelnemers in twee groepen in. De ene helft moest gedurende een week overschakelen op fastfood of een westers dieet rijk aan verzadigde vetten en suikers. De andere helft kon blijven eten zoals ze dat gewoon waren.

Voor de start van de interventiefase voerden ze allerlei testen uit, waaronder geheugentesten. Deze herhaalden ze direct na de studie (op dag acht) en na drie weken. Op deze manier wilden de onderzoekers de effecten op korte termijn (direct na het stoppen van het fastfooddieet) en op iets langere termijn (drie weken na de interventie) nagaan.

Voor het testen van het geheugen gebruikten ze de Hopkins Verbal Learning Test (HVLT). De voedselinname tijdens de interventiefase bepaalden ze aan de hand van een voedingsdagboekje.

Door de scores voor en na de testfase bij beide groepen met elkaar te vergelijken, stelden de onderzoekers vast dat fastfood reeds na één week een ongunstig effect heeft op het geheugen, maar dat dit na drie weken niet meer waarneembaar was.

Bron

(1) Stevenson, R. J., Francis, H. M., Attuquayefio, T., Gupta, D., Yeomans, M. R., Oaten, M. J., & Davidson, T. (2020). Hippocampal-dependent appetitive control is impaired by experimental exposure to a Western-style diet. Royal Society Open Science, 7(2), 191338.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De opzet van deze interventiestudie is goed, maar de uitvoering ervan kon beter. Tijdens de interventiefase moest de fastfoodgroep vet- en suikerrijk eten. Ze aten dan wel meer (verzadigd) vet en suiker dan de controlegroep, hun voeding was zeker niet zo ongezond.

Niet ongezond

Volgens het eetdagboekje bedroeg de vetinname 23,3% van de totale energie-inname of gemiddeld 62 gram tijdens de fastfoodweek. Dit is duidelijk minder dan het aanbevelen maximum van 35%. Ook hun inname van verzadigde vetten lag onder de aanbevolen maximumnorm. De inname van suiker was eveneens niet extreem hoog. Er was met andere woorden geen sprake van een ongezond vet- en suikerrijk dieet. Dit maakt dat het niet mogelijk is om uitspraken te doen over het effect van fastfood of een vet- en suikerrijke voeding op het geheugen.

Bovendien waren de gemeten verschillen in de scores op de geheugentest zeer klein en zeer waarschijnlijk niet echt relevant, ook al waren ze volgens de onderzoekers statistisch significant. De kans dat deze verschillen te wijten zouden zijn aan de voeding is ook quasi onbestaande.

Conclusie

Experimenten bij muizen hebben in het verleden een negatief effect aangetoond van ongezond vet- en suikerrijk voedsel op het geheugen. Onderzoekers hebben dit nu bij mensen getest, maar deze studie vindt geen duidelijk antwoord op de vraag of fastfood een ongunstig effect heeft op het geheugen.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief