Marleen Finoulst Verschenen op 09/10/2013

In het nieuws

In Londen zijn mensen die in een buurt wonen met veel overvliegende vliegtuigen vaker slachtoffer van beroerte en hartinfarct. Vliegtuiglawaai veroorzaakt hart- en vaatziekten.

Factcheck

De resultaten van deze Londense studie suggereren een verband tussen blootstelling aan lawaaihinder en hart- en vaatproblemen, maar bewijzen nog niet dat deze problemen ook daadwerkelijk daardoor worden veroorzaakt. Nochtans zijn de bevindingen, ook bij ons, van belang in kader van beleidsbeslissingen over de eventuele uitbreiding van luchtvaartcapaciteit en de invloed ervan op de volksgezondheid.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze krantenkop is gebaseerd op de publicatie (1) van een Londense studie die in de algemene bevolking het verband onderzocht tussen lawaaihinder afkomstig van vliegtuigen en het risico op beroerte en hart- en vaatziekten. Onderzoekers vergeleken de geluidsniveaus overdag en ’s nachts met het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen bij 3,6 miljoen inwoners van de regio rond Heathrow. Zij vonden dat inwoners afkomstig van de buurten met de grootste lawaaihinder een 10 tot 25% hoger risico hadden op beroerte en hart- en vaatziekten. Deze resultaten zijn van belang in de discussie over de uitbreiding van de Londense luchthaven.

Bron

Hansell AL, et al. Aircraft noise and cardiovascular disease near Heathrow airport in London: small area study. BMJ. Published online

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekregio bestond uit 12 Londense wijken en 9 districten buiten Londen, blootgesteld aan geluidsniveaus van overvliegende vliegtuigen boven de 50 decibels (dB) (= het volume van een normaal gesprek in een stille kamer). Men berekende de gemiddelde jaarlijkse geluidsniveaus overdag (7 tot 23u) en ’s nachts (23u tot 7u) en vergeleek die met het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen voor beroerte en hart- en vaatziekten per postcode. De inwoners van regio’s met meer lawaaihinder bleken, in vergelijking met regio’s met minder lawaaihinder, 24% meer kans te hebben op (ziekenhuisopname voor) beroerte, 21% meer kans op (ziekenhuisopname voor) coronaire hartziekte en 14% meer kans op (ziekenhuisopname voor) hart- en vaatziekte. Deze toename zou een gevolg zijn van verhoogde stresshormoonspiegels en verhoogde bloeddruk door blootstelling aan acute lawaaihinder.
Hoewel de onderzoekers hun werk grondig hebben gedaan, zijn er enkele opmerkingen te maken bij hun onderzoek. Op bevolkingsniveau werd wel rekening gehouden met andere factoren dan lawaaihinder (bv. leeftijd, geslacht, leefstijl, armoede, luchtverontreining …) die mogelijk een impact hebben gehad op het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Nochtans kon hun effect op individueel niveau niet worden achterhaald. Bovendien weten we niet wat de invloed is van de Zuid-Aziatische bevolkingsgroepen in de onderzoeksregio op de resultaten van deze studie. Deze etnische groep heeft immers sowieso een groter risico op hartziekten. Ten slotte hadden de onderzoekers geen zicht op de migratiestromen in de onderzoeksregio’s. Het is dus mogelijk dat al deze elementen het verband tussen geluidshinder en hart- en vaatziekten enigszins hebben vertekend. Daarom mogen we uit deze studie geen al te krachtige besluiten trekken.

Conclusie

De resultaten van deze Londense studie suggereren een verband tussen blootstelling aan lawaaihinder en hart- en vaatproblemen, maar bewijzen nog niet dat deze problemen ook daadwerkelijk daardoor worden veroorzaakt. Nochtans zijn de bevindingen, ook bij ons, van belang in kader van beleidsbeslissingen over de eventuele uitbreiding van luchtvaartcapaciteit en de invloed ervan op de volksgezondheid.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2013/10October/Pages/aircraft-noise-linked-with-stroke-and-heart-problems.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief