Nina Van Den Broecke Verschenen op 08/09/2021

In het nieuws

Dat bewegen goed is voor onze gezondheid staat onomstotelijk vast. Algemeen nemen we aan dat 10.000 stappen per dag een mooi streefdoel is om je kans op sterfte te verkleinen. Maar moeten het er zo veel zijn? Wetenschappers uit de Verenigde Staten betwijfelen dat.

Factcheck

Wat het ideale aantal stappen per dag is om je kans op vroegtijdig overlijden te verkleinen, is heel moeilijk te bepalen. Deze en andere studies tonen aan dat er al een gezondheidsvoordeel optreedt bij minder dan 10.000 stappen per dag. Hoeveel minder is niet duidelijk. Maar elke 1.000 stappen die je extra doet per dag hebben al zin. Of zoals Gezond Leven stelt “Elke stap telt”.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers deden een onderzoek bij 2.110 deelnemers. Ze wilden nagaan of het aantal stappen dat je op een dag zet een invloed heeft op je kans om te overlijden.

Opzet

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij het begin van de studie was 45,2 jaar. 57% was vrouw. Ze droegen een week lang een stappenteller. Op basis van het aantal stappen werden ze ingedeeld in drie groepen:

  • groep 1 met minder dan 7.000 stappen per dag (448 deelnemers);
  • groep 2 deed tussen de 7.000 en 9.999 stappen per dag (863 deelnemers);
  • groep 3 haalde meer dan 10.000 stappen per dag (799 deelnemers).

Daarnaast verzamelden de onderzoekers heel wat gegevens om een goed beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de deelnemers. Op deze manier konden ze ook tal van beïnvloedende factoren, zoals overgewicht of roken, uitsluiten. Ze volgden de deelnemers gedurende gemiddeld 10,8 jaar op.

Resultaten

Na deze periode waren 72 (3,4%) deelnemers overleden. Dit is niet veel, maar dat kunnen we verklaren door de jonge leeftijd van de deelnemers bij het begin van de studie.

De resultaten tonen aan dat de deelnemers die meer dan 7.000 stappen per dag deden ongeveer 50 tot 70 % minder kans hadden om te overlijden dan diegenen die minder dan 7.000 stappen per dag deden. Meer dan 10.000 stappen per dag had geen bijkomend voordeel. Ook leek de intensiteit waarmee gewandeld werd geen invloed te hebben. Er waren ook geen verschillen tussen mannen en vrouwen.

De auteurs besluiten dat je geen 10.000 stapper per dag moet nemen om de kans op overlijden te verkleinen (1).

Bron

(1) Paluch, A. E., Gabriel, K. P., Fulton, J. E., Lewis, C. E., Schreiner, P. J., Sternfeld, B., ... & Carnethon, M. R. (2021). Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study. JAMA Network Open, 4(9), e2124516-e2124516.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit is niet de eerste studie die het verband tussen het aantal stappen en de kans op overlijden onderzoekt. In een recente systematische review (2) werden 17 studies over dit onderwerp onder de loep genomen.

Vijf studies gingen specifiek over het verband tussen het aantal stappen en de kans op sterfte. Allen komen ze tot de conclusie dat meer stappen nemen wel degelijk een positief effect heeft, maar er is geen enigheid over het precieze aantal stappen. Dit is niet zo onlogisch. Zowel het profiel van de deelnemers als de gebruikte stappenteller kunnen een invloed hebben op het resultaat en maken het moeilijk om het optimale aantal stappen te bepalen.

De voornaamste conclusie van deze review was dat er ook bij minder dan 10.000 stappen per dag een daling is van de kans op overlijden. Elke 1.000 stappen die je extra zet, zou je kans op sterfte met 6 tot 36% verkleinen.

Conclusie

Wat het ideale aantal stappen per dag is om je kans op vroegtijdig overlijden te verkleinen, is heel moeilijk te bepalen. Deze en andere studies tonen aan dat er al een gezondheidsvoordeel optreedt bij minder dan 10.000 stappen per dag. Hoeveel minder is niet duidelijk. Maar elke 1.000 stappen die je extra doet per dag hebben al zin. Of zoals Gezond Leven stelt “Elke stap telt”.

Referenties
  • (2) Hall, K. S., Hyde, E. T., Bassett, D. R., Carlson, S. A., Carnethon, M. R., Ekelund, U., ... & Fulton, J. E. (2020). Systematic review of the prospective association of daily step counts with risk of mortality, cardiovascular disease, and dysglycemia. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 1-14.
  • (3) https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief