Patrick Mullie Verschenen op 22/07/2021

Bewering

Verhoogde bloedsuikerwaarden en schade aan de haarvaten in het brein zouden mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van depressie op latere leeftijd. Dat beweren onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Klopt dit?

Factcheck

Een Nederlandse waarnemende studie vond een verband tussen de bloedsuikerwaarden en het voorkomen van depressies, maar dat betekent niet dat het gaat om een oorzakelijk verband. Er waren 20% meer depressies bij de deelnemers met hogere bloedsuikerwaarden. Deze deelnemers hadden echter ook een hoger lichaamsgewicht, waren minder actief, aten ongezonder en waren lager opgeleid. Door deze verschillen in eet- en leefgewoonten is het niet mogelijk om te beweren dat depressies meer voorkomen bij hogere bloedsuikerwaarden.

Lees verder »

Waar komt deze bewering vandaan?

Wetenschappelijke onderzoekers uit Nederland gingen na of bloedsuikerwaarden een rol konden spelen in het ontwikkelen van een depressie (1). Depressies komen veel voor en de oorzaken zijn niet altijd gekend. Onze voeding bevat in vergelijking met vroeger vrij hoge gehaltes aan toegevoegde suiker, waardoor de kans bestaat dat onze bloedsuikerwaarden hoger scoren. Zo ontwikkelen steeds meer mensen diabetes type 2. Verhoogde bloedsuikerwaarden kunnen schade aanbrengen aan de bloedvaten, ook in de bloedvaten van de hersenen.

Om na te gaan of er een verband bestaat tussen hoge bloedsuikerwaarden en depressie, gebruikten de Nederlandse onderzoekers de gegevens van de Maastricht Studie, waarin 2.848 personen gedurende gemiddeld vier jaar gevolgd werden. Het voorkomen van depressies werd via vragenlijsten geregistreerd, en regelmatig werden de bloedsuikerwaarden gecontroleerd. De deelnemers waren gemiddeld 60 jaar oud en gedurende de opvolging ontwikkelden 265 van hen een depressie.

In de groep met verhoogde bloedsuikerwaarden was het risico op depressie 20% hoger vergeleken met de groep met lagere bloedsuikerwaarden. De Nederlandse onderzoekers besluiten dat bloedsuikerwaarden een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van depressies.

Bron

1. Geraets AFJ, Köhler S, Muzambi R,et al. The association of hyperglycaemia and insulin resistance with incident depressive symptoms over 4 years of follow-up: The Maastricht Study. Diabetologia. 2020 Nov;63(11):2315-2328.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is waarnemend van aard, zodat onderzoekers verbanden kunnen vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverbanden kunnen aantonen. Er is geen twijfel dat depressies in deze studiegroep meer voorkwamen bij deelnemers met hogere bloedsuikerwaarden, maar het is kort door de bocht om te beweren dat de bloedsuikerwaarden aan de basis liggen van de depressies.

Meerdere verschillen

De groep met hogere bloedsuikerwaarden had een hoger lichaamsgewicht, met een Body Mass Index (BMI) van 28,5 kg/m2 vergeleken met 26,7 kg/m2 voor de groep met lagere bloedsuikerwaarden. Verder waren er nog verschillen tussen beide groepen: in de groep met hogere bloedsuikerwaarden was de bloeddruk verhoogd en waren de bloedvetten hoger, waren er meer hartziekten, werd er minder aan sport gedaan en was de voeding minder gezond. De groep met meer depressies had eveneens een lagere schoolopleiding, een socio-economische factor die een rol kan spelen in het ontstaan van depressies (2).

Kortom, het is helemaal niet zeker dat hogere bloedsuikerwaarden meer depressies veroorzaken. Deze studie werd gedeeltelijk gesponsord door de farmaceutische industrie, waaronder firma’s die geneesmiddelen verkopen om het bloedsuikergehalte te doen dalen.

Conclusie

Een Nederlandse waarnemende studie vond een verband tussen de bloedsuikerwaarden en het voorkomen van depressies, maar dat betekent niet dat het gaat om een oorzakelijk verband. Er waren 20% meer depressies bij de deelnemers met hogere bloedsuikerwaarden. Deze deelnemers hadden echter ook een hoger lichaamsgewicht, waren minder actief, aten ongezonder en waren lager opgeleid. Door deze verschillen in eet- en leefgewoonten is het niet mogelijk om te beweren dat depressies meer voorkomen bij hogere bloedsuikerwaarden.

Referenties

2. Barnett A, Zhang CJP, Johnston JM, Cerin E. Relationships between the neighborhood environment and depression in older adults: a systematic review and meta-analysis. Int Psychogeriatr. 2018 Aug;30(8):1153-1176.

Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief