Marleen Finoulst Verschenen op 16/02/2015

In het nieuws

Per duizend met hormonen behandelde vrouwen krijgt er één extra eierstokkanker. Al eerder bleken hormonen risicovol.

Factcheck

Hormoonsubstitutietherapie in de menopauze verhoogt het risico op eierstokkanker, maar het blijft zeldzaam. Het gaat om een risicotoename van minder dan één tot één per duizend vrouwen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse wetenschappers voegden alle goed uitgevoerde studies samen die het verband tussen hormoonsubstitutietherapie (HST) in de menopauze en eierstokkanker onderzochten. Op die manier kwamen ze tot een overzichtsstudie met gegevens van meer dan 21.000 postmenopauzale vrouwen met eierstokkanker uit 52 studies (1). Bij vrouwen die HST hadden gebruikt of nog gebruikten, kwam duidelijk meer eierstokkanker voor. De analyse leert dat het risico op eierstokkanker, een kanker die helaas vaak pas laattijdig ontdekt wordt, toeneemt wanneer vrouwen langer HST nemen, zowel de HST met enkel oestrogeen als de combinatiepreparaten. Het risico op eierstokkanker nam gemiddeld met 43 procent toe, bij minder dan 5 jaar HST-gebruik. Het risico blijft nog enkele jaren verhoogd nadat vrouwen met HST gestopt zijn; nadien nam het geleidelijk weer af.

Bron

(1) Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer. Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies. The Lancet. Published online February 12 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Eierstokkanker is een zeldzame kanker die nog steeds zeldzaam is bij vrouwen die HST gebruik(t)en. Een risicotoename van 43 procent voor eierstokkanker betekent in werkelijkheid dat één vrouw op duizend die HST gebruikt(e) eierstokkanker krijgt in plaats van 'minder dan één'. Er is dan ook geen reden tot paniek.

Het risico op eierstokkanker door HST-gebruik is overigens niet nieuw, maar dit onderzoek geeft wel een goed idee over de grootte van het risico. HST blijft aanbevolen voor vrouwen met hinderlijke overgangsklachten (opvliegers, nachtelijk zweten, urineverlies, …), maar liefst zo kort mogelijk. Deze studie wijzigt deze aanbeveling niet.

Conclusie

Hormoonsubstitutietherapie in de menopauze verhoogt het risico op eierstokkanker, maar het blijft zeldzaam. Het gaat om een risicotoename van minder dan één tot één per duizend vrouwen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/HRT-increases-ovarian-cancer-risk-by-small-amount.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief