Marleen Finoulst Verschenen op 17/02/2015

In het nieuws

Bijna een kwart (24%) van de gevallen van psychose houdt verband met het roken van krachtige cannabis of 'skunk'. Dat blijkt uit onderzoek van het King's College in Londen.

Factcheck

Een eerste psychose komt vaker voor bij gebruikers van krachtige cannabis (skunk, nederwiet) in vergelijking met gebruikers van minder straffe cannabis (hasj). Een oorzakelijk verband kon hier niet worden aangetoond.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van King's College in Londen namen 410 volwassenen die in Zuid-Londen gehospitaliseerd werden voor een eerste psychose zonder aanwijsbare reden (dus zonder gekende schizofrenie) op in een studie en vergeleken ze met een vergelijkbare groep van 370 mensen zonder psychose noch voorgaande psychiatrische problematiek. Ze wilden nagaan of het optreden van een eerste psychose in verband staat met cannabisgebruik, en vooral met welke soort cannabis (1).

Beide groepen werden uitvoerig ondervraagd over hun druggebruik: tabak, alcohol en cannabis. De cannabisgebruikers werden verder bevraagd over de aard van de cannabis (skunk of hasj), de leeftijd waarop het gebruik startte en de frequentie (< 1 keer per week, enkel in de weekends, iedere dag). Skunk is een cannabisvariëteit die in Nederland gekweekt wordt en ook bekend staat als nederwiet. Nederwiet of skunk heeft een extra hoge concentratie tetrahydrocannabinol (THC), het actieve bestanddeel van de drug. Terwijl skunk gemaakt wordt van de bloemtoppen van de plant, is hasj afkomstig van de harskorrels. Hasj bevat minder THC dan nederwiet of skunk.

De onderzoekers stelden vast dat over het algemeen niet meer psychosen voorkwamen bij cannabisgebruikers dan bij de niet-gebruikers in hun studie. Van de controlegroep gebruikte overigens twee derde af en toe cannabis. Wanneer veel-gebruikers en skunk-gebruikers nader bekeken werden, waren er wel opmerkelijke verschillen. Skunk-gebruikers liepen dubbel zoveel risico op een psychose dan niet-gebruikers en hasj-gebruikers. Dagelijks gebruik van skunk vervijfvoudigde zelfs het risico op een eerste psychose. Wie cannabis voor het eerst gebruikte voor de leeftijd van 15 jaar, liep iets meer risico op een psychose. Wie het af en toe of enkel in de weekends gebruikte, had geen verhoogd risico. Bij dagelijks gebruik van eender welke cannabis liepen gebruikers drie keer meer risico in vergelijking met niet-gebruikers.

De onderzoekers besloten dat het risico op een eerste psychose groter is bij gebruik van skunk in vergelijking met hasj, de minder krachtige variant. En dat dagelijks gebruik het risico eveneens verhoogt.

Bron

(1) Di Forti M, Marconi A, Carra E, et al. Proportion of patients in south London with first-episode psychosis attributable to use of high-potency cannabis: a case-control study (PDF, 439kb). Lancet Psychiatry. Published online February 16 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie-opzet laat niet toe te besluiten dat het om een oorzakelijk verband gaat, maar bevestigt wel de link die eerder al werd aangetoond tussen cannabisgebruik en psychose. De onderzoekers maken geen rechtstreekse vergelijking tussen de impact van cannabis met laag THC-gehalte enerzijds en hoog THC-gehalte anderzijds. Ook weten we niet hoeveel gram de deelnemers precies gebruikt hadden (waarschijnlijk moeilijk te achterhalen). De invloed van andere factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken en levensstijl, kan evenmin worden uitgesloten.

De studie doet vermoeden dat skunk, meer dan hasj, kan leiden tot ernstige mentale problemen.

Conclusie

Een eerste psychose komt vaker voor bij gebruikers van krachtige cannabis (skunk, nederwiet) in vergelijking met gebruikers van minder straffe cannabis (hasj). Een oorzakelijk verband kon hier niet worden aangetoond.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Super-strength-skunk-cannabis-linked-to-psychosis.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief