Marleen Finoulst Verschenen op 07/04/2014

In het nieuws

Mondspoelmiddelen op basis van alcohol verhogen het risico op mondkanker, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Het risico zou verdrievoudigen voor wie drie keer per dag zijn mond spoelt.

Factcheck

De impact van het frequent gebruik van mondspoelmiddelen op het risico op mondkanker is niet bewezen, maar deze studie kan een aanzet zijn tot verder onderzoek.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers interviewden 1963 mensen met een kanker van de mond, de stembanden of de keel, over hun mondhygiëne en leefgewoonten en vergeleken de resultaten met een vergelijkbare controlegroep zonder deze kankers (1). De deelnemers waren gemiddeld 60 jaar oud. Diegenen die het laagst scoorden op mondhygiëne hadden een hoger risico op mondkanker dan de groep met de beste mondhygiëne, ook wanneer de invloed van factoren als roken en alcoholconsumptie uitgesloten werd. De meest opvallende vaststelling bleek echter het verhoogde risico op mondkanker bij veelvuldig gebruik van mondspoelmiddelen: wie 3 keer per dag zijn mond gespoeld had, had 3 keer zoveel kans op mondkanker. Echter, de groep kankerpatiënten die frequent mondspoelmiddelen gebruikt had, was erg beperkt: slechts 1,8% in vergelijking met 0,8% de controlegroep.

Bron

(1) Ahrens W, Pohlabeln H, Foraita R, et al. Oral health, dental care and mouthwash associated with upper aerodigestive tract cancer risk in Europe: The ARCAGE study. Oral Oncology. Published online March 28 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Op basis van dergelijke kleine aantallen gebruikers van mondspoelmiddelen (minstens 3 keer per dag) kan men geen uitspraken doen over hetrisico van deze producten op het voorkomen van mondkanker. Bovendien is niet duidelijk of het hier gaat om een effect van alcohol (de meeste mondspoelmiddelen bevatten een lage  concentratie ethanol) dan wel om andere ingrediënten. Interessanter is de vaststellling dat een povere mondhygiëne het risico op kanker vergroot, wat al eerder in onderzoek gesuggereerd werd. Over de impact van mondhygiëne op mondkanker is verder uitspitten zeker aangewezen.

Conclusie

De impact van het frequent gebruik van mondspoelmiddelen op het risico op mondkanker is niet bewezen, maar deze studie kan een aanzet zijn tot verder onderzoek.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/04April/Pages/Is-frequent-mouthwash-use-linked-to-oral-cancer.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief