Cebam Verschenen op 02/10/2017

In het nieuws

Ongewenst seksueel gedrag op het werk, van collega’s, superieuren of klanten, kan leiden tot depressie, suggereert een nieuwe Deense studie.

Factcheck

Deze Deense studie suggereert dat ongewenst seksueel gedrag op het werk, door collega’s of cliënten, het mentale welbevinden negatief beïnvloedt. Om een link te kunnen aantonen met een echte depressie is dit onderzoek te zwak. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Analyse van vragenlijsten van 7.604 Denen met gemiddelde leeftijd 46 jaar die in 1.041 Deense organisaties tewerkgesteld zijn, toont dat 4% van de vrouwelijke werknemers en 0,3% van de mannen in de voorbije 12 maanden te maken had met ongewenste seksuele intimiteiten van collega’s of andere contacten op de werkvloer (1).

In de vragenlijsten moesten de respondenten ook een score toekennen aan hun gemoedstoestand op een 50-punten depressieschaal. Bleek dat mensen die te maken hadden gehad met ongewenst seksueel gedrag enkele punten hoger scoorden op de depressieschaal dan diegenen die dat niet overkomen was. Indien ze waren lastig gevallen door klanten of cliënten, dan scoorden ze 2,05 punten hoger op dedepressieschaal, indien de daders collega’s waren 2,45 punten hoger.

De onderzoekers besluiten dat ongewenste intimiteiten op de werkvloer een mogelijke risicofactor vormen voor depressie.

Bron

(1) Friborg MK, Hansen JV, Aldrich PT, et al. Workplace sexual harassment and depressive symptoms: a cross-sectional multilevel analysis comparing harassment from clients or customers to harassment from other employees amongst 7603 Danish employees from 1041 organizations.BMC Public Health. Published online September 25 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie vertoont heel wat hiaten. Eerst en vooral kan ze niet aantonen dat ongewenst seksueel gedrag een rechtstreekse risicofactor is voor depressie. Ook is niet duidelijk wat een puntenverschil van ongeveer 2 op een 50-puntenschaal voorstelt. De diagnose depressie werd nergens gesteld, maar geschat op basis van scores die de respondenten aan zichzelf toekenden.

Het enige wat deze studie suggereert, is een verband tussen ongewenste intimiteiten en mentaal welbevinden. Blijkbaar heeft het eerste een negatieve impact op het tweede. Vraag is of er een studie nodig was om daar achter te komen.

Conclusie

Deze Deense studie suggereert dat ongewenst seksueel gedrag op het werk, door collega’s of cliënten, het mentale welbevinden negatief beïnvloedt. Om een link te kunnen aantonen met een echte depressie is dit onderzoek te zwak. 

Referenties

https://www.nhs.uk/news/mental-health/sexual-harassment-at-work-can-cause-depression/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief