Marleen Finoulst Verschenen op 12/09/2014

In het nieuws

Wie geregeld een slaappilletje slikt om slaaptekort in te halen, loopt de helft meer risico op Alzheimer. En wie dat over een periode van meer dan zes maanden systematisch doet, loopt 80% meer risico. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Factcheck

Langdurig gebruik van benzodiazepines, meestal gebruikt als slaappil, wordt ten stelligste afgeraden. Niet alleen omwille van het risico op afhankelijkheid, maar voortaan ook omdat er aanwijzingen zijn dat gebruik gedurende meer dan 6 maanden het risico op Alzheimerdementie doet toenemen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een Frans-Canadees onderzoek werd het gebruik van benzodiazepines (voorgeschreven bij angst, maar vooral als slaappilletje) bij 66-plussers onderzocht op basis van geregistreerde voorschriften bij de ziekteverzekering. Het ging om 1.796 thuiswonende ouderen, een aantal met en een aantal zonder de ziekte van Alzheimer. Voor beide groepen werd het benzodiazepinegebruik berekend, evenals de duur ervan. Omdat angst en slaapstoornissen mogelijk voortekenen kunnen zijn van de ziekte van Alzheimer, werd enkel het benzodiazepinegebruik van minstens 5 jaar voor de diagnose nagegaan. Rekening houdend met uiteenlopende beïnvloedende factoren, waaronder hoge bloeddruk, hartinfarct, beroerte, diabetes, angst, depressie en slapeloosheid, vonden de onderzoekers het volgende. Voor personen die minder dan 3 maanden onafgebroken benzodiazepines hadden gebruikt, vond men geen verband met de ziekte van Alzheimer. Wie de pillen tussen 3 en 6 maanden had gebruikt, liep meer risico, maar dat verschil bleef niet overeind wanneer rekening gehouden werd met mogelijke beïnvloedende factoren. Echter, wie 6 maanden of langer benzodiazepines slikte, liep 74% meer risico op Alzheimerdementie (1). De onderzoekers concludeerden dat langdurig (meer dan 6 maanden) gebruik van slaappilletjes het risico op Alzheimerdementie doet toenemen.

Bron

(1) De Gage SB, Moride Y, Ducruet T, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: case-control study. BMJ. Published online September 9 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Een toename van 74% betekent niet dat 74% van de ouderen die langdurig slaappilletjes innemen, dement wordt. Concreet betekent het dat meer dan 6 maand benzodiazepines slikken vaker voorkwam in de groep met Alzheimerdementie (32,9%) dan in de controlegroep zonder Alzheimer (21,8%). Omdat er aanwijzingen zijn dat de ziekte van Alzheimer kan beginnen met angst en slaapstoornissen, werd in dit onderzoek enkel het gebruik van minstens 5 jaar voorafgaand aan de diagnose onderzocht. Dat maakt het onwaarschijnlijker dat vooral Alhzeimerpatiënten benzodiazepines zouden slikken en het gebruik eerder een gevolg zou zijn dan een oorzaak van de ziekte. Dat het risico toeneemt met toenemend gebruik, pleit voor een oorzakelijk verband tussen benzodiazepines en Alzheimerdementie.

Conclusie

Langdurig gebruik van benzodiazepines, meestal gebruikt als slaappil, wordt ten stelligste afgeraden. Niet alleen omwille van het risico op afhankelijkheid, maar voortaan ook omdat er aanwijzingen zijn dat gebruik gedurende meer dan 6 maanden het risico op Alzheimerdementie doet toenemen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/09September/Pages/Prescription-sleeping-pills-linked-to-Alzheimers-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief