Marleen Finoulst Verschenen op 15/09/2015

In het nieuws

Wie regelmatig cannabis gebruikt, loopt op oudere leeftijd meer risico op hogere suikerspiegels, een voorloper van diabetes, zo stelt een nieuw Amerikaans onderzoek.

Factcheck

Deze studie vertoont veel onzekerheden en zegt eigenlijk niets over een verband tussen cannabis en diabetes.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Midden jaren 80 werden 3.000 jonge, gezonde Amerikanen opgenomen in een studie, opgezet door onderzoekers van de Universiteit van Minnesota. Gedurende 25 jaar vulden ze regelmatig vragenlijsten in over hun leefwijze en -gewoonten, waaronder het gebruik van tabak, alcohol en cannabis, en werden ze medisch onderzocht (1). Wat cannabis betreft, werd specifiek gevraagd naar gebruik in de voorbije maand en bij alsluiten ook naar de geschatte frequentie van gebruik over de tijdspanne van 25 jaar (van 1 keer tot meer dan 500 keer).

Bloedafnames leidden tot de vaststelling dat recent cannabisgebruik de kans op abnormaal hoge bloedsuikerwaarden (prediabetes) met tweederde verhoogde in vergelijking met nooit-gebruik. Wat vroeger cannabisgebruik betrof, bleef deze associatie enkel overeind voor mensen die minstens 100 keer cannabis gerookt hadden. De onderzoekers probeerden zoveel mogelijk beïnvloedende factoren uit te schakelen.

Bron

(1) Bancks MP, Pletcher MJ, Keresz SG, et al. Marijuana use and risk of prediabetes and diabetes by middle adulthood: the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study (PDF, 384kb). Published online September 12 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een verhoogde bloedsuikerspiegel (prediabetes) komt zeer vaak voor. In deze studie had 45% van alle deelnemers al op 24-jarige leeftijd te veel suiker in het bloed (maar nog niet genoeg om de diagnose diabetes te stellen). De informatie over het marihuanagebruik is gebaseerd op schattingen, en niet al te betrouwbaar, ook omdat het om een illegale drug gaat. Een mogelijke verklaring tussen cannabisgebruik en hoge bloedsuikerspiegels is de toegenomen eetlust (‘vreetkicks’) eigen aan het roken van cannabis. Mogelijk eten veel-gebruikers daardoor net meer en ook meer ongezonde snacks.

Anderzijds hebben eerdere Amerikaanse studies precies het omgekeerde gesuggereerd, namelijk dat cannabisgebruik het risico op diabetes vermindert. Ook dat waren geen al te betrouwbare studies.

Conclusie

Deze studie vertoont veel onzekerheden en zegt eigenlijk niets over een verband tussen cannabis en diabetes.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/09September/Pages/Cannabis-use-may-affect-diabetes-risk-in-the-middle-aged.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief