Marleen Finoulst Verschenen op 27/02/2015

In het nieuws

Mensen met een depressie plegen drie keer zo vaak ernstige delicten in vergelijking met mensen zonder depressie. Dat beweren Zweedse onderzoekers.

Factcheck

De studie toont aan dat jonge Zweden iets vaker veroordeeld worden voor criminele feiten wanneer ze worstel(d)en met een ernstige depressie. Of de delicten rechtstreeks verband houden met de depressie is niet zeker.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het gaat om twee studies uitgevoerd in Zweden, bij mensen met een depressie. De onderzoekers verzamelden gegevens van 47.158 jonge mensen die tussen 2001 en 2009 minstens twee episodes van ernstige depressie hadden doorgemaakt en waarvoor ze in therapie waren geweest bij een psychiater, zonder te zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Er werd nagegaan hoeveel mensen veroordeeld waren voor ernstige criminele feiten (moord, geweldpleging, inbraak, seksuele delicten,...) in vergelijking met een vergelijkbare groep Zweden zonder depressie. Van de depressiegroep had 3,7% van de mannen en 0,5% van de vrouwen een veroordeling voor criminele feiten. In de groep zonder depressie ging het om respectievelijk 1,2 en 0,2%. Diegenen die criminele feiten hadden gepleegd,hadden vaker een achtergrond van verslaving en zelfverwonding. Er werd ook gekeken naar de broers en zussen van de groep mensen met depressie. Ook zij hadden meer criminele feiten op hun kerfstok, wat er op wijst dat omgevingsfactoren, het gezin waarin je bent opgegroeid bijvoorbeeld, een invloed hebben op het delinquent gedrag.

In een tweede studie analyseerden de onderzoekers gegevens van 23.020 tweelingen geboren tussen 1959 en 1986. Ze vulden vragenlijsten in die depressieve symptomen opspoort. Daarnaast werd ook gekeken naar eventuele veroordelingen voor allerhande delicten. Doel was nagaan of eventuele associaties tussen geweldpleging en depressie misschien verklaard kunnen worden aan de hand van genetische factoren. Van de tweelingen hadden er 88 een veroordeling opgelopen en die kans bleek iets groter bij diegenen die hoog scoorden op de depressieschaal.

Uit beide studies besloten de onderzoekers dat, zelfs wanneer rekening gehouden wordt met genetische en omgevingsfactoren, mensen met een depressie een iets groter risico lopen op het plegen van criminele feiten.

Bron

(1) Fazel S, Wolf A, Chang Z, et al. Depression and violence: a Swedish population study. The Lancet – Psychiatry. Published online February 25 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het is een goed uitgevoerd onderzoek, maar er zijn toch enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Het gaat uitsluitend om mensen die ambulant door een psychiater werden opgevolgd, terwijl heel veel mensen met een depressie door hun huisarts behandeld worden. Er is niets geweten over de aard van de therapie noch over de medicatie die ze innamen. Misschien worden deze mensen wel sneller opgepakt wanneer ze ernstige feiten plegen, precies omwille van hun verhoogde kwetsbaarheid. Mogelijk worden ze ook sneller veroordeeld, omdat ze zich geen dure advocaat kunnen permitteren.

Conclusie

De studie toont aan dat jonge Zweden iets vaker veroordeeld worden voor criminele feiten wanneer ze worstel(d)en met een ernstige depressie. Of de delicten rechtstreeks verband houden met de depressie is niet zeker.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Depression-linked-to-violent-crime.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief