Marleen Finoulst Verschenen op 03/03/2014

In het nieuws

Kinderen die met een keizersnede op de wereld worden gezet, hebben op volwassen leeftijd vaker te kampen met overgewicht. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Factcheck

De studie vond een verband tussen keizersnede en overgewicht bij het nageslacht op volwassen leeftijd, maar kon niet aantonen of het gaat om een oorzakelijk verband. De precieze redenen zijn op dit moment nog onbekend.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Er werd al eerder gesuggereerd dat er een link bestaat tussen overgewicht en obesitas bij volwassenen en de wijze waarop ze geboren werden. Vermits er sinds enkele decennia een enorme toename is in zowel het aantal keizersnedes als het aantal mensen met overgewicht, onderzochten wetenschappers van de Universiteit van Londen of er een verband bestaat tussen beide (1).

Zij analyseerden databanken met gegevens van meer dan 150.000 mannen en vrouwen uit 10 landen, waarvan de body mass index of BMI (lichaamsgewicht in kg/lengte2 in meter; de uitkomst moeten tussen 20 en 25 bedragen voor een normaal gewicht) en de wijze van geboorte (vaginale bevalling of via keizersnede) bekend waren. Uit hun berekeningen leidden ze het volgende af: wie geboren werd via een keizersnede heeft een BMI die gemiddeld 0,44 kg/m² hoger ligt, loopt 26% meer risico op overgewicht (BMI > 25) en 22% meer risico op obesitas of zwaarlijvigheid (BMI > 30) in vergelijking met mensen die via een vaginale bevalling verlost werden. De cijfers gelden zowel voor mannen als voor vrouwen.

De onderzoekers besluiten dat er een verband bestaat tussen keizersnede en overgewicht op volwassen leeftijd, maar wijzen er op dat dit niet noodzakelijk een oorzakelijk verband is.

Bron

(1) Darmasseelane K, Hyde MJ, Santhakumaran S, et al. Mode of Delivery and Offspring Body Mass Index, Overweight and Obesity in Adult Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS One. Published online February 27 2014

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het aandeel keizersnedes in België ligt vandaag op 17 - 18 %, een percentage dat blijft toenemen. Voor een keizersnede kan je in principe niet zelf kiezen. Er bestaat doorgaans een medische reden, zoals stuitligging of dwarsligging van de baby, een voorliggende placenta of moederkoek, een genitale infectie (vb. herpes) of dreigend zuurstofgebrek.

Bij zwaarlijvige zwangere vrouwen is er vaker een medische reden voor een keizersnede. Kinderen van zwaarlijvige moeders lopen meer kans om later ook met gewichtsproblemen te kampen. Dat is één van de mogelijke verklaringen voor dit verband. Een andere is de samenstelling van de darmflora; dit zijn de bacteriën die de darm koloniseren. Omdat de eerste bacteriën in de darm van een pasgeborene afkomstig zijn van de passage doorheen de vagina van de moeder tijdens de geboorte, hebben de pasgeborenen na een keizersnede en na een vaginale bevalling in het begin een verschillende darmflora. De link tussen darmflora en zwaarlijvigheid wordt op dit moment volop onderzocht. Ook dat zou een mogelijke verklaring kunnen bieden.

Conclusie

De studie vond een verband tussen keizersnede en overgewicht bij het nageslacht op volwassen leeftijd, maar kon niet aantonen of het gaat om een oorzakelijk verband. De precieze redenen zijn op dit moment nog onbekend.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/02February/Pages/Caesareans-linked-to-obesity-in-offspring.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief