Cebam Verschenen op 18/06/2018

In het nieuws

Een bovendruk ≥130 mmHg op de leeftijd van vijftig jaar, lager dan de conventionele drempel van ≥140 mmHg die gebruikt wordt om hoge bloeddruk te definiëren, is gecorreleerd met een verhoogd risico op dementie, concluderen onderzoekers.

Factcheck

Deze studie vindt een verband tussen een licht verhoogde bovendruk (‘13’) op 50 jaar en een verhoogd risico op dementie. Of het hier gaat om een oorzakelijk verband, kan niet worden aangetoond. Beste advies: laat geregeld je bloeddruk controleren bij je huisarts. Een te hoge bloeddruk wordt best behandeld, omdat ze het risico op hart- en vaatziekten (vb. hartinfarct en beroerte) vergroot.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoek op basis van medische dossiers van 9639 Britse ambtenaren (32% vrouwen) vindt een verband tussen licht verhoogde bloeddruk en dementie (1). Van de deelnemers bestonden bloeddrukmetingen in 1985, 1991, 1997 en 2003, en medische gegevens tot 2017. Tegen die tijd hadden 385 ambtenaren (4,5%) dementie ontwikkeld, gemiddeld op 75-jarige leeftijd. Van diegenen die op 50 jaar een licht verhoogde bloeddruk hadden, tussen 120 en 130 mmHg, was het risico op dementie 47% hoger, vooral wanneer ze gedurende minstens 3 metingen over 16 jaar opvolging een licht verhoogde bloeddruk hadden. Dat risico bleef verhoogd wanneer de invloed van andere mogelijke risicofactoren, waaronder lichaamsgewicht, bewegen, zout- en alcoholconsumptie en rookgedrag, werd uitgesloten. Een licht verhoogde bloeddruk vanaf 60 jaar of ouder, had geen impact op het dementierisico. De onderzoekers besluiten dat een licht verhoogde bloeddruk op 50 jaar, die jaren aanhoudt, het risico op dementie kan verhogen. Ze vermoeden dat de verhoogde drukken de bloedvaten in de hersenen beschadigen. Dementie is vaak een gevolg van schade aan hersenbloedvaten.

Bron

(1) Association between systolic blood pressure and dementia in the Whitehall II cohort study: role of age, duration, and threshold used to define hypertensionEuropean Heart Journal. Published online June 12 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

We spreken pas van een te hoge bloeddruk vanaf een bovendruk van minstens 140 (of ‘14’) en/of een onderdruk van minstens 90 (of ‘9’). In deze studie ging het dus over een bovendruk die eigenlijk niet moet behandeld worden. Of dergelijke licht verhoogde bovendruk (de onderdruk had geen impact op het dementierisico) het risico op dementie echt verhoogt, kan deze studie niet bewijzen. Er werd enkel een verband aangetoond, maar dat is daarom geen oorzakelijk verband.

Eerdere studies hebben aangetoond dat het behandelen van hoge bloeddruk het risico op dementie niet vermindert.

Het is al langer bekend dat een hoge bloeddruk een risicofactor is voor dementie, alleen weet men niet precies vanaf welke druk. Deze studie poogt hierop een antwoord te bieden. Opvallend is dat een licht verhoogde bovendruk vanaf 60 jaar geen rol meer speelt. De onderzoekers schuiven daarvoor volgende verklaring naar voor: hoe jonger iemand is, hoe groter de kans dat de bloeddruk schade berokkent op lange termijn. Ook dat blijft een hypothese.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen een licht verhoogde bovendruk (‘13’) op 50 jaar en een verhoogd risico op dementie. Of het hier gaat om een oorzakelijk verband, kan niet worden aangetoond. Beste advies: laat geregeld je bloeddruk controleren bij je huisarts. Een te hoge bloeddruk wordt best behandeld, omdat ze het risico op hart- en vaatziekten (vb. hartinfarct en beroerte) vergroot.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/heart-and-lungs/even-slightly-raised-blood-pressure-middle-age-may-increase-...

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief