Patrick Mullie Verschenen op 28/02/2020

In het nieuws

Volgens een nieuw onderzoek hebben mensen die de lakens met tien of meer partners delen veel meer kans om kanker te krijgen dan wie het bij geen of één bedpartner houdt.

Factcheck

In een waarnemende studie vonden onderzoekers een verband tussen het aantal bedpartners gedurende het leven, en het risico op kanker. Hoe meer bedpartners, hoe hoger het risico op een kanker. De onderzoekers geven echter niet aan om welke kankers het gaat. Deelnemers met veel bedpartners rookten meer en dronken veel meer alcohol, wat het risico op kanker eveneens kan verhogen. Het blijft natuurlijk belangrijk om bij veelvuldige geslachtsgemeenschappen beschermende maatregelen te gebruiken.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale onderzoeksgroep ging na of er een verband was tussen het aantal bedpartners dat iemand heeft gedurende zijn leven en het risico op kanker (1). De enige kanker waarvan het risico verhoogt met het aantal bedpartners is baarmoederhalskanker.

De onderzoekers gebruikten de gegevens van de English Longitudinal Study of Ageing om de onderzoeksvraag te toetsen. Bij de deelnemers waren 2.537 mannen en 3.185 vrouwen ouder dan 50 jaar, die via vragenlijsten aangaven hoeveel seksuele partners ze hadden gehad gedurende hun leven. Het voorkomen van kanker bevroegen ze eveneens via vragenlijsten.

Bij de mannen rapporteerde 29% dat ze één of geen seksuele partner hadden, 29% dat ze er twee tot vier hadden, 20% had er vijf tot negen en 22% meldde dat ze tien of meer partners hadden. Bij de vrouwen had net iets minder dan 41% één of geen seksuele partner, 36% twee tot vier partners, 16% vijf tot negen partners en 8% verklaarde dat ze er tien of meer hadden.

In vergelijking met vrouwen die één of geen partner meldden, steeg het risico op kanker met 91% bij vrouwen die tien of meer partners hadden. Bij mannen steeg het risico met 64%.

De onderzoekers besluiten dat vragen naar het aantal bedpartners een eenvoudige manier is om aan kankerscreening te doen.

Bron

(1) Grabovac I, Smith L, Yang L, et al. The relationship between chronic diseases and number of sexual partners: an exploratory analysis. BMJ Sex Reprod Health. 2020 Feb 13. pii: bmjsrh-2019-200352.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een dwarsdoorsnedestudie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. De beperkingen van dergelijk onderzoek worden hier mooi aangetoond: mannen en vrouwen die veel bedpartners hadden, rookten ook meer en dronken meer alcohol. Bij mannen rookten 24% in de groep met meer dan tien bedpartners, tegen slechts 10% in de groep met één of geen seksuele partner. Bij vrouwen was dit 27% en 8%.

Verder hielden ze geen rekening met verschillen in eetgewoonten en hebben we geen informatie over welke kankers meer voorkwamen. Meerdere bedpartners hebben is wel een gekende risicofactor voor baarmoederhalskanker, de meest voorkomende gynaecologische kanker bij vrouwen. Voor andere kankers is er geen verband gekend.

Een bijkomend probleem met dergelijke studies ligt in de registratie. Als je in je leven slechts één bedpartner had, dan is de registratiefout klein, je weet nog wel goed wie het was. Bij tien of meer partners ligt het natuurlijk moeilijker.

Bovendien verzamelden de onderzoekers de gegevens via zelfrapportage zonder controle door een bevoegde persoon. Ze gingen ook niet na of de deelnemers beschermende maatregelen namen tijdens geslachtsgemeenschap.

In totaal contacteerden de onderzoekers meer dan 10.000 personen om deel te nemen aan de studie. Slechts 5.722 daarvan beantwoordden de intieme vragenlijst. Het is niet duidelijk of de deelnemers representatief waren voor de ganse groep.

Op basis van deze studie is het niet verantwoord om systematisch het aantal bedpartners na te gaan om het risico op kanker te bepalen. Enerzijds zijn we niet zeker van dit verband, anderzijds kan het mensen onnodig ongerust maken.

Conclusie

In een waarnemende studie vonden onderzoekers een verband tussen het aantal bedpartners gedurende het leven, en het risico op kanker. Hoe meer bedpartners, hoe hoger het risico op een kanker. De onderzoekers geven echter niet aan om welke kankers het gaat. Deelnemers met veel bedpartners rookten meer en dronken veel meer alcohol, wat het risico op kanker eveneens kan verhogen. Het blijft natuurlijk belangrijk om bij veelvuldige geslachtsgemeenschappen beschermende maatregelen te gebruiken.

Referenties
Meer info:

https://www.sensoa.be

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief