Marleen Finoulst Verschenen op 07/07/2016

In het nieuws

Huisartsen die moeite doen om minder antibiotica voor te schrijven, zoals aanbevolen, zadelen hun patiënten niet op met meer bacteriële infecties. Dat stellen Britse onderzoekers vast.

Factcheck

Britse huisartsen schrijven steeds minder antibiotica voor voor banale luchtweginfecties, waarvoor antibiotica trouwens niet nodig is. Dat heeft de voorbije 10 jaar niet geleid tot een toename van ernstigere luchtweginfecties noch van complicaties van luchtweginfecties. Onderzoekers vonden enkel een zeer lichte stijging (met 0,4%) van het aantal longontstekingen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse wetenschappers onderzochten het voorschrijfgedrag van Britse huisartsen betreffende antibiotica voor banale luchtweginfecties (1). Luchtweginfecties, genre verkoudheid, keelontsteking, oorontsteking, amandelontsteking, bronchitis,... genezen doorgaans spontaan en moeten niet behandeld worden met antibiotica. Artsen worden geadviseerd zuinig te zijn met antibioticavoorschriften omdat onoordeelkundig gebruik ervan antibioticaresistentie in de hand werkt. Analyse van gegevens uit een grote Britse databank met informatie over 7% van alle huisartsenpraktijken in Groot-Brittannië brachten voor de periode 2005 tot 2014 aan het licht dat er globaal steeds minder antibiotica worden voorgeschreven voor luchtweginfecties. Consultaties voor een luchtweginfectie waarbij de huisarts een antibioticum voorschreef, verminderden van 128 tot 106 per 100.000 mannen en van 184 tot 155 per 100.000 vrouwen. In dezelfde periode was er zelfs een lichte daling van ernstige luchtweginfecties of complicaties van ernstige luchtweginfecties, zoals een amandelabsces, mastoïditis (ernstige complicatie van een oorontsteking) of meninigitis. Wel stelde men een zeer lichte toename, met 0,4%, van het aantal longontstekingen vast. De onderzoekers concluderen dat minder voorschrijven van antibiotica voor banale luchtweginfecties niet leidt tot een toename van ernstige infecties of complicaties, met uitzondering van longontsteking, waar wel een zeer beperkte toename werd waargenomen.

Bron

(1)Gulliford MC, Moore MV, Little P, et al. Safety of reduced antibiotic prescribing for self limiting respiratory tract infections in primary care: cohort study using electronic health records. BMJ. Published online July 4 2016

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers hopen dat hun onderzoeksresultaten patiënten geruststellen: het is in prinicipe niet nodig om banale luchtweginfecties met antibiotica te behandelen, meer nog, het wordt afgeraden. Banale luchtweginfecties genezen meestal spontaan. De angst dat niet behandelen kan leiden tot erger, blijkt ongegrond.

De studie toont ook dat Britse huisartsen steeds minder antibiotica voorschrijven, wat een positieve tendens is,vermits steeds meer bacteriën resistent worden aan antibiotica. Het wordt dan ook tenstelligste afgeraden om de huisarts te vragen antibiotica voor te schrijven. Sommige huisartsen zwichten onder die druk, en vergroten daarmee het risico op resistentieproblemen.

Conclusie

Britse huisartsen schrijven steeds minder antibiotica voor voor banale luchtweginfecties, waarvoor antibiotica trouwens niet nodig is. Dat heeft de voorbije 10 jaar niet geleid tot een toename van ernstigere luchtweginfecties noch van complicaties van luchtweginfecties. Onderzoekers vonden enkel een zeer lichte stijging (met 0,4%) van het aantal longontstekingen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/07July/Pages/Reduced-antibiotic-prescribing-did-not-raise-serious-infections-rates.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief