Marleen Finoulst Verschenen op 16/05/2014

In het nieuws

Intensief gsm-gebruik zou het risico op een bepaald type hersentumor misschien licht verhogen, zo blijkt uit Frans onderzoek. Maar de onzekerheid blijft.

Factcheck

Deze studie toont niet aan dat mobiel bellen het risico op een hersentumor vergroot. Overigens gaat het om erg verouderde gegevens.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws is gebaseerd op een Franse studie die het gsm-gebruik vergeleek van 447 Fransen met diverse primaire hersentumoren (dus geen uitzaaiingen van andere kankers, maar tumoren ontstaan in de hersenen) met die van een vergelijkbare controlegroep (892 mensen) zonder hersentumor (1). De personen die deelnamen aan deze studie waren gemiddeld 56 jaar en werden bevraagd over hun gsm-gebruik van 10 jaar geleden: tussen 2004 en 2006, toen nog heel wat mensen geen gsm hadden en het dus makkelijker was om een controlegroep van non-gebruikers te vinden, wat vandaag vrijwel onmogelijk zou zijn. 

Over het algemeen vonden de onderzoekers geen verband tussen mobiel bellen en een hersentumor. Enkel voor een bepaald type tumor (glioom) vond men een licht verhoogd risico bij veel bellers, namelijk mensen die in hun hele leven meer dan 896 uur met een gsm gebeld zouden hebben, wat werd afgeleid uit ondervraging. Omdat deze groep zo klein was (29 gevallen), concludeerden de onderzoekers dat ze daaruit niet kunnen afleiden dat frequent mobiel bellen het risico op dit type hersentumor vergroot, maar dat verder onderzoek wel gerechtvaardigd is.

Bron

(1) Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, et al. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. Occupational and Environmental Medicine. Published online May 9 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De mobiele telefonie heeft het voorbije decennium een enorme evolutie doorgemaakt. Gsm’s die 10 jaar geleden, de periode waarop dit onderzoek betrekking heeft, in zwang waren, zijn nu museumstukken. Ook de signalen zijn veranderd: nu gebruiken we 3G, 4G of WiFi. Bovendien is het gebruik anders: er wordt meer ge-sms’t dan gebeld. De resultaten van dit onderzoek zijn daardoor niet meer bruikbaar vandaag. Veel mobiel bellen werd in de studie bijvoorbeeld gedefinieerd als minstens een halfuur per week bellen.

Totnogtoe heeft geen enkele studie kunnen aantonen dat mobiel bellen het risico op hersentumoren vergroot. De voorbije jaren werd evenmin een opvallende toename van hersentumoren genoteerd, ondanks het feit dat tegenwoordig iedereen van jongsaf een gsm heeft. Op dit moment is een nieuwe langetermijnstudie gestart (COSMOS) over de effecten van gsm’s en smartphones op de gezondheid, waaraan 290.000 mensen uit 5 Europese landen deelnemen. Het is uitkijken naar de resultaten van deze studie.

Conclusie

Deze studie toont niet aan dat mobiel bellen het risico op een hersentumor vergroot. Overigens gaat het om erg verouderde gegevens.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/05May/Pages/Study-linking-brain-cancer-and-mobiles-inconclusive.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief