Patrick Mullie Verschenen op 07/07/2020

Bewering

Een Amerikaanse studie toont aan dat wie vaak stilzit, een hoger risico heeft om te sterven aan kanker. De deelnemers aan de studie die het meest in hun luie stoel hingen, hadden een sterk verhoogd risico. Maar er is hoop: zelfs 30 minuten beweging per dag zou het risico op kankersterfte doen dalen.

Factcheck

Amerikaanse onderzoekers gingen na of een zittend gedrag het risico op kanker kon beïnvloeden. Ze rustten een groep van 8.002 volwassenen uit met een accelerometer. Een zittend gedrag ging gepaard met een verhoging van de kankersterfte met 52%. Hoewel deze studie waarnemend van aard is en niet echt kan aantonen dat langdurig zitten het risico op kankersterfte verhoogt, zijn er voldoende wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat bewegen gezond is.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of een zittend gedrag het risico op kankersterfte kon beïnvloeden (1). Onderzoek in het verleden toonde reeds aan dat langdurig zitten het risico op diabetes en hartziekten kan verhogen (2).

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, rustten de onderzoekers 8.002 volwassenen uit met een accelerometer. Een accelerometer is een elektronisch apparaatje dat je aan je pols draagt en dat de versnellingen meet. Aan de hand van deze versnellingen weten de onderzoekers of je zit of beweegt. De deelnemers droegen de accelerometers tussen 2009 en 2012. De onderzoekers volgden de deelnemers op tot 2020 om de kankersterfte te registeren.

Van de 8.002 deelnemers waren er 3.668 mannen (46%). De gemiddelde leeftijd was 70 jaar. In totaal stierven er 268 deelnemers (3,3%) aan kanker. Een zittend gedrag ging gepaard met een verhoging van 52% van de kankersterfte. Wanneer de deelnemers 30 minuten per dag licht bewogen, daalde het risico op kankersterfte met 8%. 30 minuten matige lichaamsbeweging deed de kankersterfte dalen met 31%.

De onderzoekers besluiten dat langdurig zitten, en dus te weinig bewegen, het risico op overlijden door kanker kan verhogen.

Bron

(1) Gilchrist SC, Howard VJ, Akinyemiju T, et al. Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older US Adults [published online ahead of print, 2020 Jun 18]. JAMA Oncol. 2020;e202045.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een cohortstudie. Dat is een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband kan aantonen. Er is ongetwijfeld een verband tussen een zittend gedrag en kankersterfte, maar of de verhoogde kankersterfte uitsluitend het gevolg is van een zittend leven, valt niet te beoordelen aan de hand van de gegevens van deze studie.

De deelnemers die overleden aan kanker rookten meer (16,8% tegen 10,4%) en waren vaker zware alcoholdrinkers (7,9% tegen 4,6%). Zowel roken als alcohol zijn gekende risicofactoren voor kanker. Deze studie geeft ook niet aan over welke kankers het juist ging: zo zullen sommige kankers, zoals keelkanker, meer beïnvloed worden door roken en drinken dan door te bewegen.

Een laatste punt is dat de deelnemers die akkoord waren om accelerometers te dragen, een hoger socioeconomisch profiel hadden en minder overgewicht vertoonden dan deelnemers die weigerden een accelerometer te dragen. We kunnen dus geen conclusies trekken voor de totale bevolking. Ondanks de beperkingen weten we natuurlijk dat bewegen gezond is.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers gingen na of een zittend gedrag het risico op kanker kon beïnvloeden. Ze rustten een groep van 8.002 volwassenen uit met een accelerometer. Een zittend gedrag ging gepaard met een verhoging van de kankersterfte met 52%. Hoewel deze studie waarnemend van aard is en niet echt kan aantonen dat langdurig zitten het risico op kankersterfte verhoogt, zijn er voldoende wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat bewegen gezond is.

Referenties

(2) https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/is-langdurig-zitten-echt-dodelijk

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief