Nina Van Den Broecke Verschenen op 29/11/2021

In het nieuws

Dat een goede slaaphygiëne belangrijk is voor onze gezondheid is ondertussen algemeen geweten. Vooral het belang van voldoende slapen is onderzocht. Maar ook wanneer je inslaapt, zou een invloed hebben.

Factcheck

Deze studie vindt een verband tussen het moment van inslapen en de kans op hart- en vaatziekten. Vroeg (< 22u) en laat inslapen (> 24u) zou de kans op hart- en vaatziekten met ongeveer 25% verhogen in vergelijking met inslapen tussen 22u en 23u. Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om een oorzakelijk verband.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers zijn in een grootschalige studie nagegaan of er een verband is tussen wanneer iemand inslaapt en de kans op hart- en vaatziekten. Aan het onderzoek namen 88.026 volwassenen deel. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar. De deelnemers droegen gedurende 7 dagen een accelerometer. Aan de hand hiervan konden de onderzoekers nagaan wanneer iemand in slaap viel, hoe lang die sliep en hoe vaak die ’s nachts wakker werd.

Vervolgens werden de deelnemers gemiddeld 5,7 jaar gevolgd. Tijdens deze periode ontwikkelden 3.172 deelnemers hart- en vaatziekten. Uit de statistische analyse bleek dat zowel vroeg inslapen (< 22u) als laat inslapen (> 24u) de kans op hart- en vaatziekten verhoogde. Na correctie voor verschillende factoren (o.a. leeftijd, geslacht, slaapduur, roken, BMI, diabetes, bloeddruk, cholesterol) bleek dat:

  • de vroege slapers 24% meer kans hadden op hart- en vaatziekten;
  • de late slapers 25% meer kans hadden op hart- en vaatziekten dan diegenen die tussen 22 en 23u in slaap vielen..

De onderzoekers besluiten dat het tijdstip van inslapen een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten is, die meer aandacht verdient (1).

Bron

(1) Nikbakhtian, S., Reed, A. B., Obika, B. D., Morelli, D., Cunningham, A. C., Aral, M., & Plans, D. Accelerometer-Derived Sleep Onset Timing and Cardiovascular Disease Incidence: A UK Biobank Cohort Study. Available at SSRN 3857637

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Ongeveer gelijktijdig met deze studie zijn de resultaten van een gelijkaardige grootschalige studie gepubliceerd waaraan 110.884 volwassenen deelnamen. Ook zij kwamen tot de conclusie dat zowel vroege slapers (< 22u) als late slapers (> 24u) een hogere kans hebben op hart- en vaatziekten. Het gemeten effect (ongeveer 10%) was wel veel kleiner dan in bovenstaande studie (2).

Hoe het precies komt dat het moment van inslapen de kans op hart- en vaatziekten zou verhogen, is nog niet duidelijk. Mogelijks zou laat inslapen leiden tot een verstoring van onze biologische klok en zo de kans op hart- en vaatziekten verhogen. Maar het is evengoed mogelijk dat mensen die laat inslapen bijvoorbeeld meer stress hebben en daardoor meer kans hebben op hart- en vaatziekten. Bij vroege slapers is het moeilijker om een verklaring te vinden voor het hogere risico. Bij hen zouden onderliggende ziektes een rol kunnen spelen. Het is duidelijk dat er nog meer onderzoek nodig is om het gevonden verband te kunnen verklaren.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen het moment van inslapen en de kans op hart- en vaatziekten. Vroeg (< 22u) en laat inslapen (> 24u) zou de kans op hart- en vaatziekten met ongeveer 25% verhogen in vergelijking met inslapen tussen 22u en 23u. Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om een oorzakelijk verband.

Referenties

(2) Wang, C., Hu, B., Rangarajan, S., Bangdiwala, S. I., Lear, S. A., Mohan, V., ... & Yusuf, S. (2021). Association of bedtime with mortality and major cardiovascular events: an analysis of 112,198 individuals from 21 countries in the PURE study. Sleep medicine, 80, 265-272.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief