Marleen Finoulst Verschenen op 12/08/2014

In het nieuws

Dagelijks preventief aspirine slikken kan de kans op verschillende soorten kanker verkleinen bij mensen van middelbare leeftijd. Dit suggereren Britse onderzoekers.

Factcheck

Deze studie suggereert dat aspirine niet alleen beschermend werkt tegen hart- en vaatziekten, maar ook tegen een hele rits kankers. Omdat de studiemethode hiaten vertoont, is de betrouwbaarheid van de resultaten niet optimaal. Omwille van het verhoogd risico op maagbloedingen is het niet aangewezen om dagelijks aspirine te slikken zonder overleg met de arts.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers verzamelden een groot aantal studies uitgevoerd tussen 2009 en 2012 over de effecten van aspirine op kanker, kankersterfte, hart- en vaatziekten alsook de risico’s op maagzweren en –bloedingen. Daaruit berekenden ze de voor- en nadelen van een dagelijkse dosis aspirine, tussen 75 en 325mg, bij mensen tussen 50 en 65 jaar oud met een gemiddeld gezondheidsrisico.

Tien jaar lang een dagelijks aspirientje zou het risico op kanker, hartinfarct en beroerte voor een periode van 15 jaar verminderen met 7 procent (vrouwen) en 9 procent (mannen) (1). Het relatieve sterfterisico over een periode van 20 jaar zou verminderen met 4 procent. De risico’s op diverse kankers zouden verminderen met 30 procent voor darmkanker, 25 procent voor slokdarmkanker, 25 procent voor maagkanker en 5 procent voor borst- en prostaatkanker. Tegelijkertijd neemt het risico om te overlijden door een maagbloeding met 70 procent toe. De onderzoekers vonden geen verschil in risicoreductie tussen lage (75mg) en hoge (325mg) doses aspirine.

Volgens de onderzoekers heeft een dagelijks aspirientje meer voor- dan nadelen. In een perscommuniqué stelt de hoofdonderzoeker dat een dagelijkse dosis aspirine het overwegen waard is in de preventie van kanker en hart- en vaatziekten.

Bron

(1) Cuzick J, Thorat MA, Bosetti C, et al. Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population. Annals of Oncology. Published online August 5 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dagelijkse inname van aspirine wordt op dit moment enkel aanbevolen om een tweede hartinfarct of beroerte te voorkomen voor mensen die reeds een infarct of beroerte doormaakten. Voor mensen zonder noemenswaardige hartproblemen, zegt de richtlijn dat de voordelen van aspirine niet opwegen tegen de nadelen.

De overzichtsstudie die nu voorligt, vertoont volgens critici een aantal hiaten. Zo is niet duidelijk hoe de onderzoekers de studies omtrent aspirine selecteerden. In een goede overzichtsstudie wordt aangegeven welke selectiecriteria gebruikt worden, maar dat ontbreekt hier. Het is ook niet duidelijk hoeveel aspirine je best zou nemen: wat is de optimale dosis om het risico op bloedingen zoveel mogelijk te beperken. Ook werd bij de berekeningen een aantal veronderstellingen gemaakt die niet onderbouwd zijn. Zo ging men er bijvoorbeeld van uit dat het beschermend effect op kanker pas zichtbaar wordt vanaf 3 jaar dagelijks aspirine slikken en nog verschillende jaren na het stopzetten van de behandeling blijft bestaan.

Aspirine kan ernstige maagbloedingen veroorzaken, vooral bij oudere mensen. Het is belangrijk risicopersonen voor maagbloeding te identificeren alvorens dergelijke therapie te overwegen.

Conclusie

Deze studie suggereert dat aspirine niet alleen beschermend werkt tegen hart- en vaatziekten, maar ook tegen een hele rits kankers. Omdat de studiemethode hiaten vertoont, is de betrouwbaarheid van de resultaten niet optimaal. Omwille van het verhoogd risico op maagbloedingen is het niet aangewezen om dagelijks aspirine te slikken zonder overleg met de arts.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/08August/Pages/Daily-aspirin-reduces-cancer-risk-study-finds.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief